Wdrażanie systemów ocen okresowych

Wdrażanie systemów ocen okresowych

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Przegląd kryteriów branych pod uwagę przy budowaniu systemu ocen.

 • Wybór optymalnego systemu dla własnej organizacji

 • Nabycie wiedzy nt. narzędzi ( profile kompetencji, jakościowe i ilościowe mierniki efektywności, metodologia FAP, przykłady Karty Oceny), wykorzystywanych przy budowaniu systemów ocen okresowych.

 • Praktyczne ćwiczenia w budowaniu i stosowaniu wybranych narzędzi.

 • Zdefiniowanie zasad oceniania i komunikacji na temat procesu

 • Poznanie zasad, jak przeprowadzać ocenę zerową i jak modyfikować system przed pełnym wdrożeniem

 • Zbudowanie planu szkolenia z zakresu prowadzenia rozmów oceniających dla menedżerów.

Zakres merytoryczny:

System motywowania pozafinansowego - skuteczny SOOP w organizacji.

Powody wdrażania Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych i powody odchodzenia od niego

Dlaczego niektórzy managerowie nie lubią SOOP?

Czy Instant Feedback zastępuje SOOP?

Kryteria oceniania, Karta Oceny

Kompetencje, jako kryteria oceny

Tworzenie profili kompetencyjnych na podstawie funkcjonalnej analizy pracy

Wskaźniki efektywności, jako kryteria oceny

Projektowanie i wdrażanie systemu ocen w organizacji

Przeprowadzanie szkoleń przygotowujących do rozmów oceniających

 • SOOP jako ważne narzędzie motywowania pozafinansowego
 • stawianie i uzgadnianie celów rozwojowych
 • dostarczenie feedbacku nt. pracy i efektywności
 • zdefiniowanie oczekiwań wobec pracownia
 • wyznaczenie standardów
 • zaprojektowanie ścieżki rozwoju
 • zaprojektowanie planów szkoleń i pozyskiwania uprawnień

Najczęstsze błędy popełniane podczas SOOP i jak je niwelować?

Zasady udzielania skutecznego feedbacku

Wykorzystanie wyników oceny w organizacji

Kiedy stosować ocenę 360 stopni?

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Świadomość biznesowa/ Podejmowanie decyzji/ Zarządzanie interesariuszami/ Zręczność organizacyjna/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Orientacja na wynik/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie innych/ Selekcja i rekrutacja

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodami interaktywnymi. Odwołuje się do bieżących doświadczeń i wiedzy uczestników, porządkuje je i poszerza. Podczas zajęć prezentowane są przykłady narzędzi oraz case study związane z projektowaniem SOOP. Większość zagadnień merytorycznych jest wspierana ćwiczeniami i wspólnie w grupie wypracowywanymi rozwiązaniami.

 

Skontaktuj się z nami