Outplacement/Executive Placement/Career Transition

Outplacement/Executive Placement/Career Transition

Nasza usługa skierowana jest do firm/organizacji, które dbając o własnych pracowników objętych programami zwolnień (indywidualnych bądź grupowych) chcą zapewnić im wsparcie w sprawnym wejściu na zewnętrzny rynek pracy i pokonaniu stresu, wywołanego utratą dotychczasowego zatrudnienia.

Znaczenie projektu dla organizacji:

 • zapewnienie sobie płynnego i sprawnego funkcjonowanie bez przeszkód ze strony zwalnianej osoby
 • zmniejszenie rotacji pracowników w trakcie restrukturyzacji czy po niej, zwiększenie satysfakcji pracowników po zmianach
 • zmniejszenie ryzyka absencji pracowników w ostatnim okresie obowiązywania umów
 • ograniczenie utraty wizerunku firmy
 • zademonstrowanie dbałości firmy o pracowników co pozwala utrzymać wydajność osobom nie objętym tym programem
 • wsparcie employer brandingu czyli  tworzenie wizerunku atrakcyjnego, odpowiedzialnego i uczciwego pracodawcy

Znaczenie projektu dla pracowników:

 • oswojenie się z nową sytuacją oraz redukcja stresu
 • przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy – otrzymanie konkretnej wiedzy z zakresu efektywnego poszukiwania pracy
 • określenie mocnych stron i naturalnych talentów
 • opracowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjne
 • rozpoczęcie procesu budowania własnej profesjonalnej marki
 • analiza własnej ścieżki zawodowej - nie rzadko zrewidowanie własnej kariery i wytycznie nowego celu zawodowego
 • zachęta do dalszego kształcenia i zdobywania nowych kompetencji dopasowanych do potrzeb rynku

Nasze programy skierowane są do grup (outplacement) bądź też do pojedynczych pracowników (Executive Placement/ Career Transition).

Programy są ustalane indywidualnie z klientem i mogą obejmować następujące etapy:

 • doradztwo zawodowe (może być w formie szkolenia pokrywające takie aspekty jak: jak skutecznie poszukiwać pracy, jak generować oferty pracy z tzw. ukrytego rynku pracy, jak współpracować z agnacjami rekrutacyjnymi, jak budować własną markę w Social Media, jak przedstawiać swoje atuty dla pracodawcy)
 • sesje coachingowe jednen na jeden lub też indywidualne konsultacje bezpośrednie (często oceniane jako najefektywniejsze działanie outplacementu)
 • warsztaty psychologiczne
 • ocenę kompetencji / mocnych i słabych stron
 • ustalenie przyszłościowych strategii rozwoju zawodowego
 • szkolenia specjalistyczne
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • symulację rozmów rekrutacyjnych oraz szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji - przygotowanie do negocjacji płacowych
 • pomoc przy aktywnym poszukiwaniu pracy
 • spotkania networkingowe (w przypadku kadry menedżerskiej)

Nasze podejście:

 • Wspomagamy budowanie poczucia odpowiedzialności za życie zawodowe naszych Klientów - nie szukamy pracy za Klientów, ale wskazujemy kierunki, omawiamy strategię, dostarczamy wiedzę na każdym etapie projektu. Nasze usługi zawierają elementy coachingu i mentoringu.
 • Korzystając raz z naszych usług, uczestnicy programów, otrzymują konkretną wiedzę oraz wsparcie w zarządzaniu własną karierą w przyszłości.