Budowanie systemów uczenia się organizacyjnego

Budowanie systemów uczenia się organizacyjnego

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

  • zdobycie umiejętności rozróżniania  systemu szkolenia, od systemu uczenia się organizacyjnego
  • umiejętność samodzielnego przeprowadzania procedury diagnozowania systemu uczenia się organizacyjnego
  • umiejętność przygotowania procedury prowadzenia projektów rozwojowych  ODPROCESS +

Zakres merytoryczny:

  • Od szkolenia do uczenia się organizacyjnego – czym jest uczenie się organizacyjne – wymiary uczenia się organizacyjnego
  • Użyteczność organizacji uczących się
  • Cykl uczenia się organizacyjnego -  diagnozowanie poziomu uczenia się organizacyjnego w Twojej organizacji
  • Kluczowe patologie uczenia się organizacyjnego
  • Wdrożenie - metodologia tworzenia organizacji uczącej Marquardt
  • Rola działu personalnego we wdrażaniu organizacji uczącej się – konsultant rozwoju organizacyjnego
  • Prowadzenie projektów rozwojowych – wprowadzenie do metodyki ODPROCESS +

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Świadomość biznesowa/ Myślenie analityczne/ Krytyczne myślenie/ Wizja strategiczna

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, wykłady połączone z dyskusją.

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

 

 

Skontaktuj się z nami