Badanie efektywności HR

Badanie efektywności HR

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

- zdobycie wiedzy na temat analizy wskaźnikowej

- zdefiniowanie najbardziej efektywnych wskaźników HR z punktu widzenia organizacji klienta 

Zakres merytoryczny:

Model biznesowy firmy i strategia firmy

  • zrównoważona  karta wyników
  • cele strategiczne vs. cele ZZL
  • główne metody wykorzystywane w kontrolingu HR

Karty wskaźników.

  • Analiza wskaźnikowa.
  • Wybór i opracowanie wskaźników.
  • Metodologia konstruowania wskaźników.
  • Metodologia konstruowania tabel pomiarowych.
  • Konstruowania wskaźników, konstruowania tabel pomiarowych, szersza analiza wskaźnikowa

 

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Świadomość biznesowa/ Myślenie analityczne/ Krytyczne myślenie/ Wizja strategiczna

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją, „burza mózgów”.

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

Skontaktuj się z nami