Trening współpracy i rozwiązywania konfliktów oparty na koncepcji organizacyjnej analizy transakcyjnej

Trening współpracy i rozwiązywania konfliktów oparty na koncepcji organizacyjnej analizy transakcyjnej

Formularz kontaktowy

Najbliższy termin szkolenia on-line w godzinach 9:00 - 12:00: cz. I 07.07, cz. II 14.07, kolejna edycja cz. I 21.10, cz. II 04.11

Partnerem szkolenia jest Dom Wydawniczy REBIS, wydawca książki Analiza Transakcyjna Dzisiaj https://www.rebis.com.pl/pl/book-analiza-transakcyjna-dzisiaj-ian-stewart-vann-joines,b22439.html

Wprowadzenie:

Organizacyjna Analiza Transakcyjna (Organizational  Transactional Analysis)  stosowana jest na rzecz wpierania procesów zarządzania i komunikacji w firmach od kilkunastu lat, ale nadal jest dla wielu osób wiedzą nie odkrytą. Wbrew pozorom  - łatwo się jej nauczyć i natychmiast zastosować w praktyce. Jest metodą diagnozy pozwalającą na dostrzeżenie najważniejszych procesów zachodzących w zespole, zrozumienie ich i podjęcie decyzji na temat ich modyfikacji. Dzięki AT  nie tylko poznajemy własny styl komunikowania się, ale również możemy go wzbogacać, zmieniać, dzięki temu mamy wybór, jak zachować się w trudnej sytuacji lub jak zmienić sposób komunikacji, który oceniamy jako nieoptymalny. Modyfikując, wzbogacając własne zachowania, oddziałujemy na innych i również wywołujemy w nich zmianę – zapobiegamy wchodzeniu w konflikty lub/i gry psychologiczne, których działanie jest destrukcyjne, co wpływa na obniżenie efektywności własną i  w zespole.

Cele szkolenia:

 1. Udoskonalenie i zwiększenie świadomości komunikacji.
 2. Podniesienie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych.
 3. Praktyczne zastosowanie AT we współpracy i zarządzaniu , umożliwiające efektywny dobór narzędzi kierowniczych oraz sposobów komunikacji.
 4. Pogłębienie wglądu we własne działania zawodowe poprzez poznanie czynników motywujących, postaw życiowych, stylów uczenia się, przekładające się na styl zarządzania i rodzaj budowanych relacji.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do koncepcji osobowości (3 Stanów Ja – Dziecko, Dorosły, Rodzic) oraz własna diagnoza w oparciu o egogram ( test Stanów Ja).
 2. Pojęcie transakcji, czyli wymiany sygnałów (komunikatów) między osobami:
 • Rodzaje transakcji ( równoległe, skrzyżowane, ukryte).
 • Jak rozpoznawać transakcje? – ćwiczenie praktyczne w grupie.
 • Jak adekwatnie reagować w sytuacjach konfliktogennych?
 • Jak zmieniać charakter transakcji w oparciu o ocenę potrzeb i oczekiwań rozmówcy oraz cel kontaktu.
 1. Budowanie efektywnych transakcji w różnych sytuacjach:
 • W relacji z autorytetem.
 • W trakcie ustaleń, przekazywania ważnych informacji.
 • Rozwiązywania problemów.
 • Współpracy.
 1. Pozycje życiowe – jak  buduję relacje z otoczeniem i kim w nich jestem?
 2. Gry psychologiczne i ich ukryty cel:
 • Pojęcie trójkąta dramatycznego (Ratownik, Prześladowca, Ofiara).
 • W co gramy? – najczęstsze gry w firmach i ich rola.
 • Toksyczne działanie gier.
 • Jak identyfikować gry (struktura gier).
 • Jak wychodzić z gry lub jak jej unikać?
 1. Motywowanie w AT –  o tym, jak robimy różne rzeczy, by otrzymać od innych znaki rozpoznania:
 • Głask (stroke), czyli sygnał rozpoznania.
 • Skąd bierze się opór i demotywacja?
 • Osobista lista głasków - wzmocnień pozytywnych.
 • Co ludzie robią, a czego nie robią względem siebie w pracy i jakie są tego konsekwencje? – praktyka dyskontowania.
 • Rozróżnienie między symptomem a problemem, czyli jak rozumieć różne zachowania pracowników.
 1. Skrypty życiowe

- nakazy zakazy kształtujące nasze decyzje życiowe i nasze życiowe scenariusze

- style pracy i ich przejawy w stylu działania zawodowego – silne i słabe strony

 • Spiesz się
 • Bądź doskonały
 • Sprawiaj przyjemność
 • Wysilaj się
 • Bądź silny

- skrypty organizacji i ich wpływ na ludzi

 1. Style przywództwa – typologia menedżerów wg AT – 3 wymiary:
 • Aktywność – pasywność.
 • Samotność – towarzyskość.
 • Cierpliwość  - przyspieszenie.
 • Obszary skuteczności i nieskuteczności różnych stylów.
 1. Praca w zespole
 • Strukturyzacja czasu.
 • Imago grupy – subiektywny obraz zespołu i zachowania, jakie z tego wynikają.
 • 4 fazy rozwoju grupy wg Berna: formowanie, ścieranie się, normowanie, efektywne działanie.
 1. Rozkład Stanów Ja w zespole:
 • Jak diagnozować?
 • Jak projektować zmiany?
 • Jak równoważyć?– zadbać o dobre proporcje,
 1. Zmiana, czyli co dalej... Jak zmieniać swoje nawyki i jak wykorzystywać zdobytą w trakcie szkolenia wiedzę?

Metodologia:

mini-wykłady, dyskusje grupowe, ćwiczenia symulacyjne, praca w małych grupach, nagrania kamerą video,  metody autorefleksji, kwestionariusze

Oczekiwane efekty:

 • poznanie przez uczestników różnych stylów komunikowania się i rozszerzenie wachlarza własnych umiejętności i stylów komunikacyjnych
 • zwiększenie świadomości własnego stylu uczenia się i zarządzania i przeniesienie tej wiedzy do praktyki kierowania zespołem
 •  poprawa komunikacji i współpracy w zespole wzrost więzi w zespole i wzmocnienie chęci współpracy
 •  wzrost umiejętności mediowania konfliktów

Doskonalone kompetencje:

Współpraca/ Wzbudzanie zaufania/ Docenianie różnorodności/ Rozwój własny/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Wzbudzanie zaufania/ Ustalanie wizji i celu/ Zarządzanie konfliktem/ Asertywność/ Komunikacja/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Zręczność organizacyjna/ Rozwiązywanie problemów/ Krytyczne myślenie/ Myślenie analityczne/ Odwaga menedżerska/ Zręczność interpersonalna/ Relacje z innymi/ Współpraca/ Wzbudzanie zaufania/ Rozwój własny/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozumienie innych - empatia/ Zarządzanie emocjami/ Wywieranie wpływu

Prowadząca:

Psycholog biznesu, trener, coach, konsultant ds. rozwoju zasobów ludzkich. Członek EATA (Europejskiego Stowarzyszenia Analizy Transakcyjnej  - w trakcie certyfikacji międzynarodowej). Specjalizuje się w szkoleniach  z zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologią negocjacji i sprzedaży. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz studiów podyplomowych Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada licencję Instituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica i Mistrza Praktyka w Instytucie NLP w Warszawie. Ukończyła 2-letni staż psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz intensywny kurs psychoterapii charakterologicznej u Jacka Santorskiego. Ma za sobą liczne szkolenia z dziedziny komunikacji, asertywności, negocjacji, bioenergetyki, ekspresji twórczej. Jest recenzentem oraz redaktorem merytorycznym serii psychologicznych w Domu Wydawniczym REBIS. Doktorantka w Łódzkim Towarzystwie Naukowym. Jest autorką wielu gier negocjacyjnych i metodologii do badania kompetencji negocjacyjnych dla Academy of Business Ernst & Young.

Więcej informacji o Analizie Transakcyjnej znajdziesz pod http://readytojump.pl/analiza-transakcyjna-wspolpraca-rozwiazywanie-konfliktow.html

Informacje organizacyjne:

Szkolenie w formie on-line, podzielone na dwa 3 godzinne bloki tematyczne.

Najbliższy termin szkolenia on-line: w godzinach 9:00 - 12:00: cz. I 07.07, cz. II 14.07, kolejna edycja cz. I 21.10, cz. II 04.11

Koszt całości szkolenia: 1100 zł netto

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl 

 

Recenzja książki:

Ian Stewart, Vann Joines

Analiza transakcyjna dzisiaj

Nowe wprowadzenie

Przekład zbiorowy

ISBN 978-83-7818-739-4

 

ANALIZA TRANSAKCYJNA ‒ NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNA TEORIA

Czy masz świadomość, że codziennie wielokrotnie używasz różnych stanów Ja? W zależności od sytuacji zmieniasz je, dopasowujesz lub wycofujesz. Prawdopodobnie robisz to nieświadomie, przez co tracisz okazje, z których mógłbyś skorzystać.

CO CI DA LEKTURA TEJ KSIĄŻKI?

Korzystając z propozycji w niej zawartych, możesz szybciej i łatwiej osiągnąć swoje cele w kontaktach z bliskimi oraz w pracy zawodowej.

To książka, która zawiera prawdziwe bogactwo narzędzi, ćwiczeń i praktycznych wskazówek, jak skorzystać z rzetelnej wiedzy psychologicznej w praktyce.

Analiza transakcyjna dzisiaj uznawana jest za jeden z najlepszych podręczników w tej dziedzinie. To niesamowity początek wielkiej przygody z AT.

CZYM JEST ANALIZA TRANSAKCYJNA?

To koncepcja człowieka i jego zachowań, która pozwala  ludziom skorzystać z profesjonalnej psychologii, zrozumieć siebie oraz innych i bardzo praktycznie wykorzystać tę wiedzę w rodzinie, w biznesie, w edukacji i poradnictwie.

W tej książce autorzy ‒ doświadczeni i certyfikowani analitycy transakcyjni ‒ zebrali, przefiltrowali i klarownie przedstawili pełną wiedzę wymaganą do uzyskania podstawowego międzynarodowego certyfikatu „AT 101”.

Na całym świecie korzystają z niej profesjonaliści ‒ trenerzy, coachowie, psychoterapeuci oraz zwykli ludzie, którzy chcą się skuteczniej komunikować i lepiej zrozumieć swoje i innych gry psychologiczne czy skrypty.

Trzymaj rękę na pulsie swojego życia, poznaj analizę transakcyjną.

Dr Ian Stewart i dr Vann Joines są praktykami i trenerami analizy transakcyjnej akredytowanymi przez Międzynarodowe Towarzystwo Analizy Transakcyjnej (ITAA).

https://www.rebis.com.pl/pl/book-analiza-transakcyjna-dzisiaj-ian-stewart-vann-joines,b22439.html

Recenzja Ilona Stawczyk i Wisława Grabarczyk — Kostka

 

Informacje organizacyjne:

Szkolenie biznesowe dostarczane zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej, dedykowane zarówno pracownikom firm lokalnych i międzynarodowych jak i pracownikom instytucji oraz urzędów.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zarówno w większych miastach jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Gdańsk jak i w mniejszych miastach i miejscowościach.

 

 

Skontaktuj się z nami