Proces rekrutacji i selekcji

Proces rekrutacji i selekcji

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów rekrutacji i selekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod
 • Zdobycie wiedzy na temat efektywnych sposobów poszukiwania kandydatów
 • Poznanie narzędzi selekcji kandydatów
 • Zdobycie wiedzy na temat najlepszych praktyk procesu rekrutacji i selekcji z naciskiem na marketing rekrutacji i employer branding

Zakres merytoryczny:

Moduł I Wprowadzenie

 • Proces rekrutacji i selekcji
 • Rola HR w procesie
 • Zarządzanie projektem rekrutacyjnym

Moduł II Przygotowanie do procesu rekrutacji

 • Ustalenie potrzeb rekrutacyjnych - określenie profilu kandydata
 • Kluczowe kompetencje kandydata
 • Profil stanowiska i dodatkowe dokumenty wspierające efektywną komunikację z kandydatami

Moduł III Źródła pozyskiwania kandydatów

 • Rekrutacja wewnętrzna/ wewnętrzna sieć kontaktów
 • Ogłoszenia – w jaki sposób formułować interesujące ogłoszenie rekrutacyjne
 • Współpraca z firmami rekrutacyjnymi
 • Metody proaktywne
 • Jak kandydaci poszukują pracy?

Moduł IV Ocena kandydatów

 • Kryteria wyboru kandydatów
 • Analiza dokumentów aplikacyjnych
 • Narzędzia stosowane do oceny kandydatów (rodzaje interview, Assessment Center, Testy, próbki pracy)
 • Przygotowanie pytań do interview
 • Interview z kandydatem (struktura rozmowy, prezentowanie oferty, zadawanie pytań, badanie motywacji, diagnoza doświadczenia, trudne aspekty)
 • Weryfikacja doświadczenia zawodowego kandydata

Moduł V Wybór kandydata

 • Podsumowanie informacji
 • Kluczowe błędy w ocenie
 • Najlepszy kandydat czy najlepszy z kandydatów?

Moduł VI Wspieranie Employer brandingu w procesie rekrutacji

 • „Candidate experience” -  efektywna współpraca z kandydatami podczas procesu rekrutacji
 • Efektywna współpraca z dostawcami
 • Nowe technologie wspierające „employer branding”

Moduł VII Efektywna współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym (kandydatem)

 • Zaangażowanie klienta wewnętrznego w proces rekrutacji
 • Udzielanie informacji zwrotniej

Moduł VIII Zakończenie

 • Najczęściej popełnianie błędy podczas procesu rekrutacyjnego
 • Koszty długotrwałej rekrutacji/ koszty rezygnacji z dobrych kandydatów w trakcie trwania procesu

Metodologia:

Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją oraz technikę „burzy mózgów”. Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

Doskonalone kompetencje:

Świadomość biznesowa/ Relacje z innymi/ Zręczność interpersonalna/ Orientacja na wynik/ Krytyczne myślenie/ Rozumienie innych – empatia/ Zarządzanie interesariuszami/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Zręczność organizacyjna/ Selekcja i rekrutacja

Informacje organizacyjne:

Najbliższy termin szkolenia: do uzgodnienia

Czas trwania: 2 dni

Miejsce szkolenia: Warszawa

Koszt uczestnictwa: 1800 netto + 23 % VAT

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl 

 

 

Skontaktuj się z nami