Assessment Center i Development Center jako narzędzia oceny i rozwoju kandydatów

Assessment Center i Development Center jako narzędzia oceny i rozwoju kandydatów

Formularz kontaktowy

 

Najbliższy termin szkolenia w formie otwartej lub on-line: 17-18.09, kolejna edycja 15-16.12

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej projektowania i przeprowadzania AC.
 • Doskonalenie umiejętności obiektywnej oceny kompetencji za pomocą AC.
 • Rozwój umiejętności przekazywania feedbacku.

Zakres merytoryczny:

Wstęp do AC i DC

 • Na czym polega Assessment i Development Center?
 • Główne elementy AC  i DC. Różnice w metodach.
 • Zespół AC i DC  i jego zadania w procesie.

Elementy AC i DC – profile kompetencyjne/ model kompetencyjny

 • Definicja i komponenty kompetencji.
 • Elementy opisu kompetencji.
 • Przykłady opisu kompetencji (nazwa, definicja, skala ocen, wskaźniki).
 • Samodzielne definiowane kompetencji.
 • Co to jest model kompetencyjny i czemu służy.

Elementy AC i DC – przygotowanie zadań

 • Proces projektowania  zadań.
 • Rodzaje zadań.
 • Matryca zadań i kompetencji (zróżnicowanie zadań).
 • Struktura zadań i czas na wykonanie zadań.
 • Zasady projektowania zadań.
 • Arkusze obserwacji .
 • Sprawdzenie zadań.

 Elementy AC i DC  – kwestie organizacyjne przed realizacją

 • Przygotowanie , logistyka, organizacja.
 • Podział odpowiedzialności w grupie asesorskiej.
 • Odprawa asesorska.
 • Informacje dla uczestników.

 Elementy AC i DC– realizacja AC i DC

 • Obserwowanie uczestników i rejestrowanie zachowań.
 • Ocena zachowań uczestników.
 •  „Wash up” czyli dyskusja asesorów.
 • Raporty z AC i DC.

Elementy AC i DC – zakończenie AC i DC

 • Informacja zwrotna dla klienta. Informacja zwrotna dla uczestników  - struktura informacji zwrotnej.
 • Zasady udzielania feedbacku – jak efektywnie przekazywać informację zwrotną?

 

Informacje organizacyjne:

Najbliższy termin szkolenia w formie otwartej lub on-line: 17-18.09, kolejna edycja 15-16.12

Koszt uczestnictwa: 1800 netto + 23 % VAT

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl 

 

Metody szkoleniowe:

Metodologia: zadania zespołowe, ćwiczenia  w małych grupach, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, analizy przypadków, ćwiczenia w parach

Doskonalone kompetencje:

Komunikacja/ Relacje z innymi/ Zręczność interpersonalna/ Asertywność/ Orientacja na wynik/ Krytyczne myślenie/ Myślenie analityczne/ Zarządzanie procesem

 

Skontaktuj się z nami