Przezwyciężanie oporów wobec zmian

Przezwyciężanie oporów wobec zmian

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Przygotowanie pracowników do planowanych zmian w organizacji,
 • Ukształtowanie pozytywnych postaw wobec tych zmian i wypracowanie umiejętności podejmowania zdecydowanych działań.

Zakres merytoryczny:

Model procesu zmian. (mini wykład – model Kurta Lewina)
 • Przygotowanie do zmian – mini wykład – 10 elementów przygotowania i przeprowadzania zmian
 • Budowanie kultury zmian (analiza zewnętrznego i zewnętrznego rynku zmian, Przewidywanie oporu, budowanie wspólnej wizji, zaangażowanie, plan zmian, umacnianie zmian)
 • Komunikacja w procesie zmian- kwestionariusz „Audyt narzędzi komunikacyjnych”, dyskusja
Struktura działań związanych z wprowadzeniem zmian w przedsiębiorstwie Realizacja zmian
 • Etapy realizacji zmian- analiza struktury działań związanych z wprowadzaniem zmian w przedsiębiorstwie
 • Najczęstsze przyczyny oporu wobec zmian – praca w grupach - analiza sytuacji, tworzenie listy przyczyn
 • Zachowanie wobec zmian – analiza aspektów pozytywnych i negatywnych
 • Pokonywanie oporów i blokad wobec zmian – ćwiczenie w małych grupach ( np. Linia życia)
 •  
Czynniki osobowościowe ułatwiające podejmowanie zmian
 • Umiejętność podejmowania decyzji – autodiagnoza - testy
 • Odwaga – ćwiczenie w parach
 • Otwartość i ciekawość poznawcza – zadanie rozwijające te cechy
 • Odpowiedzialność i realizm – ćwiczenie „Czy potrafisz rozstać się z przeszłością?”

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Zarządzanie zmianą/ Zdolności adaptacyjne/ Podejmowanie inicjatywy/ Podejmowanie decyzji/ Radzenie sobie z niepewnością/ w sytuacjach niejasnych/ Krytyczne myślenie/ Zręczność interpersonalna/ Komunikacja

Metodologia

Mini-wykłady, zadania zespołowe, kwestionariusze, ćwiczenia w małych grupach, dyskusja, burza mózgów - zajęcia mają charakter warsztatu prowadzonego metodami aktywnego uczestnictwa. Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

 

 

Skontaktuj się z nami