Badanie, diagnozowanie, zmiana kultury organizacyjnej

Badanie, diagnozowanie, zmiana kultury organizacyjnej

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności:

 • rozpoznania typu / typów kultury organizacyjnej działającej w organizacji
 • analizy elementów składowych kultury organizacyjnej i wpływu kultury organizacyjnej na organizację
 • ustalania zakresu negatywnego wpływu kultury na funkcjonowanie organizacji
 • ustalenia obszaru wpływu w zakresie funkcjonującej kultury organizacyjnej

Zakres merytoryczny:

 • Czym jest kultura organizacyjna  - jaki wpływ ma kultura na efektywność funkcjonowania organizacji - składowe kultury organizacyjnej  -  model Schein’a
 • W jaki sposób kultura organizacyjna wpływa na działanie organizacji
 • Wymiary diagnozy organizacyjnej
 • Wymiary kultury organizacyjnej, a możliwości wprowadzania zmian
 • Kultury wąsko i szeroko paradygmatowe
 • Diagnoza kultury organizacyjnej z wykorzystaniem zintegrowanego narzędzia CMappingTM
 • Charakterystyki kultur organizacyjnych CMappingTM  - możliwości i ograniczenia rozwojowego poszczególnych typów kultur
 • Możliwe zjawiska patologiczne towarzyszące funkcjonowaniu kultur organizacyjnych
 • Budowanie świadomość kadry kierowniczej i pracowników wykorzystanie CMappingTM
 • Zmiana kultury – potrzeby rozwoju organizacji
 • Fazowy rozwój organizacji
 • Rozwój organizacji  - wprowadzanie zmian kulturowych

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Świadomość biznesowa/ Myślenie analityczne/ Krytyczne myślenie/ Wizja strategiczna

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, wykłady połączone z dyskusją. Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

 

Skontaktuj się z nami