Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą

Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji w procesie zarządzania będących warunkiem efektywnego funkcjonowania w organizacji.
 • Przygotowanie pracowników do zmian w organizacji, ukształtowanie pozytywnych postaw wobec zmian i wypracowanie umiejętności podejmowania zdecydowanych działań.

Zakres merytoryczny:

Efektywna komunikacja jako priorytetowe narzędzie zarządzania. Przebieg procesu komunikacji w firmie i główne przyczyny jego zablokowania. Komunikacja i informacja w organizacji.
 • przebieg komunikacji jedno- i dwustronnej
 • znaczenie komunikacji pionowej i poziomej
 • konflikt oraz obniżenie efektywności pracy jako konsekwencja zablokowanego przepływu informacji
Komunikowanie się w zespole
 • tworzenie atmosfery współpracy
 • techniki integracji zespołu
 • rola informacji zwrotnej
 • dobry przepływ informacji jako podstawa efektywnej pracy zespołu.
Wprowadzanie zmian

Model procesu zmian Kurta Lewina:

 • Przygotowanie do budowanie kultury zmian
 • Analiza zewnętrznego i zewnętrznego rynku zmian
 • Przewidywanie oporu, budowanie wspólnej wizji, zaangażowanie,
 • Plan zmian, umacnianie zmian
 • Komunikacja w procesie zmian
 • Struktura działań związanych z wprowadzeniem zmian w przedsiębiorstwie
 • Realizacja zmian
 • Etapy realizacji zmian- analiza struktury działań związanych z wprowadzaniem zmian w przedsiębiorstwie
 • Najczęstsze przyczyny oporu wobec zmian i ich pokonywanie
 • Zachowanie wobec zmian – analiza aspektów pozytywnych i negatywnych
Czynniki osobowościowe ułatwiające podejmowanie zmian
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • odwaga
 • otwartość i ciekawość poznawcza
 • odpowiedzialność i realizm

Czas trwania: 1 dzień

Doskonalone kompetencje:

Zarządzanie zmianą/ Komunikacja/ Radzenie sobie z niepewnością/ w sytuacjach niejasnych/ Zdolności adaptacyjne/ Zarządzanie interesariuszami/ Zręczność interpersonalna/ Relacje z innymi/ Rozumienie innych – empatia/ Wywieranie wpływu/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Współpraca

Metodologia:

Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują ćwiczenia zespołowe i indywidualne, symulacje, testy, analizy przypadków oraz dyskusje i mini-wykłady. Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

 

Skontaktuj się z nami