Efektywna rozmowa rekrutacyjna

Efektywna rozmowa rekrutacyjna

Formularz kontaktowy

Najbliższy termin szkolenia w formie otwartej: Warszawa 04-05.11.2019 r.

Cel:

 • Rozwój umiejętności opisu kompetencji na potrzeby procesu rekrutacyjnego.
 • Doskonalenie umiejętności przygotowania i przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego.
 • Doskonalenie umiejętności obiektywnej oceny kompetencji za pomocą wywiadu kompetencyjnego.
 • Rozwój umiejętności przekazywania feedbacku.
 • Podniesienie skuteczności w komunikowaniu się podczas przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego i udzielania feedbacku.

Definicja kompetencji

 • Czym jest kompetencja?
 • Co to jest model kompetencyjny?
 • Zbieranie informacji dotyczących  oczekiwań kompetencyjnych.
 • Opis kompetencji i wskaźników kompetencji  na użytek procesu rekrutacyjnego.

Typy rozmów kwalifikacyjnych

 • Wywiad ustrukturyzowany, wywiad częściowo ustrukturyzowany, wywiad kompetencyjny, wywiad bezpośredni, wywiad łączony, studium przypadku.
 • Kiedy i jaki typ wywiadu stosować?  

Ocena kompetencji w wywiadzie kompetencyjnym

 • Wywiad kompetencyjny – przygotowanie pytań do wywiadu.
 • Typy pytań (otwarte, zamknięte, wieloczłonowe, hipotetyczne, pytania o samoocenę).
 • Model STAR, model lejka.
 • Biblioteka kompetencji miękkich.
 • Przykładowe kompetencje wobec kandydatów na różne stanowiska.
 • Przykłady wskaźników kompetencji.
 • Ocena kompetencji.
 • Korzyści STAR.

Przeprowadzanie wywiadu kompetencyjnego  – najlepsze praktyki

 • Struktura rozmowy rekrutacyjnej.
 • Nawiązywanie kontaktu z kandydatem i budowanie atmosfery zaufania.
 • Zasady efektywnego zadawania pytań i aktywnego słuchana.
 •  Badanie motywacji i dlaczego jest ona taka ważna, co ma wpływ na motywację.
 • Triada komunikacyjna (pytania otwarte, klaryfikacja, parafraza).

 Rekomendacja

 • Rekomendacja ustana, pisana- raport.

 Zachowanie obiektywności w ocenie

 • Jakość i  sposób odpowiedzi na pytania.
 • Mowa ciała – na co zwrócić uwagę.
 • Błędy diagnostyczne.

Udzielanie feedbacku:

 • Co to jest feedback?
 • Współpraca z klientem (wewnętrznym/ zewnętrznym) i kandydatem a feedback .
 • Typy feedbacku w procesie rekrutacji. 
 • Po co udzielamy feedbacku? 
 • Zasady udzielania feedbacku – jak efektywnie przekazywać informację zwrotną?
 • Rola emocji w udzielaniu feedbacku, przeszkody w odbiorze feedbacku.

 

Doskonalone kompetencje:

Komunikacja/ Relacje z innymi/ Zręczność interpersonalna/ Asertywność/ Orientacja na wynik

 

Informacje organizacyjne:

Najbliższy termin szkolenia: 04-05.11.2019 r.

Czas trwania: 2 dni

Miejsce szkolenia: Warszawa

Koszt uczestnictwa: 1800 netto + 23 % VAT

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl 

 

Metodologia: zadania zespołowe, ćwiczenia  w małych grupach, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, analizy przypadków, ćwiczenia w parach.

Skontaktuj się z nami