Planowanie sukcesji i stabilności organizacji

Planowanie sukcesji i stabilności organizacji

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy na temat znaczenia i zasad planowania sukcesji.
 • Rozwój umiejętności w aspekcie określania kompetencji pracowniczych i ich diagnozy.
 • Poznanie procesu, doprowadzającego do efektywnej sukcesji poprzez właściwe rozpoznanie, rozwój talentów oraz rozpoznanie możliwych ścieżek karier.
 • Poznanie różnych opcji planowania sukcesji poprzez praktyczne przykłady z życia firm.

Zakres merytoryczny

 • Cel planowania sukcesji w organizacji – wprowadzenie.
 • Zarządzanie talentami, budowanie ścieżek kariery i planowanie sukcesji jako kluczowy element strategii personalnej.
 • Znaczenie kultury organizacyjnej dla zarządzania kadrami.
 • Przegląd stabilności.
 • Co wpływa na skuteczność planu sukcesji?
 • Kryteria uwzględniane przy tworzeniu planu rozwoju pracownika i planu sukcesji.
 • Czynniki decydujące o planowaniu kariery.
 • Diagnoza potencjału rozwojowego pracownika.
 • Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej.
 • Zespół odpowiedzialny za planowanie sukcesji – skład i zadania.

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Świadomość biznesowa/ Podejmowanie decyzji/ Krytyczne myślenie/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie innych/ Zręczność organizacyjna/ Orientacja na wynik/ Planowanie i ustalanie priorytetów

Metodologia

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją, testy i kwestionariusze auto diagnostyczne oraz technikę „burzy mózgów”.

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

 

 

Skontaktuj się z nami