HR Business Partner

HR Business Partner

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

Szkolenie zostało pomyślane jako praktyczne wdrożenie do założeń i działania funkcji HRBP. Kluczowym celem szkolenia jest zrozumienie przez uczestników odmienności i charakterystyki funkcji HRBP, a co za tym idzie diagnoza własnego przygotowania do pełnienia tej roli w organizacji.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy:

 • będą znali zakres roli, zadań i kompetencji HRBP
 • będą odróżniali rolę HRBP od tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi
 • będą określali swoje kompetencje w roli HRBP
 • będą określali plan wdrożenia roli HRBP w organizacji

Moduł I HRBP – rola, funkcje, zadania – odmienność funkcji HRBP

 • Jak zmieniają się współczesne organizacje?
  • Od stałości po zmianę
  • Od organizacji hierarchicznych do sieci
  • Od części po całość
  • Od kupowania szkoleń, po uczenie się organizacyjne
 • Kierunki rozwoju funkcji HR
 • Kluczowe kompetencje HRBP
 • Relacja HRBP – biznes
 • HRBP jako konsultant rozwoju organizacji
 • W jakich warunkach wdrażać funkcję HRBP
 • Promocja i budowanie autorytetu HRBP w organizacji
 • Założenia roli HRBP w organizacji

Moduł II Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

 • OEM – w jaki sposób działają organizacje – systemowy obraz organizacji – komponenty efektywnej organizacji
 • Powiązanie HR ze funkcjami organizacyjnymi
 • Funkcje i procesy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • Strategiczne, taktyczne i operacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi

Moduł III Strategiczne i operacyjne współdziałanie z biznesem

 • Wspieranie poprzez łączenie funkcji zarządzania zasobami ludzkimi  (model funkcji HR Davida Urlich’)
 • Problemowe, doradcze i projektowe wspieranie biznesu
 • Od analizy organizacji do działania operacyjnego
 • W jaki sposób rozwijają się organizacje
 • Fazowy rozwój organizacji
 • Kultura organizacyjna – kluczowy parametr zmiany i rozwoju

Moduł IV Projektowy charakter pracy HRBP - rozwój organizacji i pracowników

 • Systematyka sytuacji problemowych w organizacji – model CYNEFIN
 • Diagnoza rozwojowa organizacji – model DICODIA
 • Definiowanie potrzeb rozwojowych biznesu
 • Planowanie działań rozwojowych poprzez tworzenie
 • Współdziałanie w rozwiązywaniu problemów w działaniu
 • „Klasyczne” i nowoczesne funkcje zarządzana zasobami ludzkimi
 • Kształtowanie funkcji personalnych w organizacji
 • Łączenie funkcji personalnych z potrzebami organizacyjnymi

Moduł V Kluczowe metody pracy HRBP

 • Systematyka metod pomagania i wspierania
 • Doradzanie
 • Facylitacja
 • Moderacja
 • Szkolenia
 • Coaching grupowy
 • Teaming & Large Group Methodology
 • Dobór metod wspierania działania biznesu

Moduł VI Ocena efektywności działań rozwojowych

 • Proces zarządzanie efektywnością działań projektowych
 • Poszukiwanie zmiennych
 • Izolowane czynników rozwojowych
 • Zarządzanie postępami w rozwoju

Moduł VII HRBP – wdrożenie

 • Diagnoza mojego przygotowania
 • Etapy wdrożenia funkcji HRBP w organizacji
 • Wyzwanie hr XXI wieku

Doskonalone kompetencje:

Świadomość biznesowa/ Podejmowanie inicjatywy/ Zarządzanie interesariuszami/ Rozwiązywanie problemów/  Wizja strategiczna/ Myślenie analityczne/ Zręczność organizacyjna/ Relacje z innymi/ Komunikacja/ Współpraca/ Rozumienie innych – empatia/ Asertywność/ Zarządzanie zmianą

Informacje organizacyjne:

Najbliższy termin szkolenia: do ustalenia

Czas trwania: 2 dni

Miejsce szkolenia: Warszawa

Koszt uczestnictwa: 1800 netto + 23 % VAT

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl 

Skontaktuj się z nami