Budowanie ścieżek karier

Budowanie ścieżek karier

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy na temat znaczenia i zasad budowania ścieżek kariery
 • Rozwój umiejętności w aspekcie określania kwalifikacji pracowniczych i ich diagnozy
 • Podniesienie umiejętności motywowania pozafinansowego
 • Doskonalone kompetencje: dbałość o podwładnych, coaching, komunikacja, motywowanie, rozwój podwładnych, ocenianie

Zakres merytoryczny

Budowanie ścieżek kariery jako element strategii personalnej urzędu.
 • Gdzie jesteśmy i jaki jest stan organizacji pod względem zasobów ludzkich?
 • Gdzie chcemy być i jaki stan chcemy uzyskać w przyszłości?
 • Jak to osiągnąć?
Znaczenie kultury organizacyjnej dla zarządzania kadrami
 • System wartości i ukierunkowanie rozwoju
 • System motywacyjny jako odzwierciedlenie systemu wartości
 • Rekrutacja i selekcja pracowników pod względem najbardziej pożądanych cech osobowości
 • Kształtowanie postaw proklientowskich
 • Styl kierowania i rola pracy zespołowej
 • System komunikacji i klimat organizacyjny
 • Identyfikacja z firmą i jej misją
Kryteria uwzględniane przy tworzeniu planu rozwoju pracownika
 • Określenie pożądanych kwalifikacji pracownika
 • Określenie niezbędnych doświadczeń zawodowych
 • Analiza wyników osiągniętych w realizacji wcześniejszych zadań
Czynniki decydujące o planowaniu kariery
 • Indywidualne preferencje zawodowe pracowników
 • Predyspozycje pracowników
 • Możliwości pozyskania i rozwijania niezbędnych kompetencji i kwalifikacji
 • Cele i możliwości firmy w zakresie szkolenia i awansowania pracownika
Diagnoza potencjału rozwojowego pracownika
 • Rozmowa dotycząca kariery (system wartości, najważniejsze aspekty pracy, zakres zainteresowań zawodowych, stopień przywiązania do firmy)
 • Badanie kwalifikacji
  1. przedmiot analizy: osobowość, umiejętności, kondycja fizyczna; osobista analiza SWOT;
  2. metody badania: dane z okresowej oceny pracowniczej, obserwacja na miejscu pracy, rozmowa, ankieta, kwestionariusz, coaching indywidualny, assessment i development center, obserwacja podczas szkoleń i badanie efektywności szkoleń
Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej
 • Określenie ścieżki awansu z uwzględnieniem perspektywy czasowej
 • Stopień szczegółowości planowania w perspektywie czasu
 • Uwzględnienie faz rozwoju indywidualnego i czynników społecznych
 • Uwzględnienie alternatywnych wariantów rozwoju zawodowego
 • Ustalenie sposobu weryfikacji postępów w rozwoju i nabywania kwalifikacji
Cechy planu ścieżki kariery zawodowej
 • Spójność z rodzajem działalności firmy
 • Dostosowanie do obecnej i przyszłej kultury organizacyjnej
 • Uwzględniający różnorodne elementy funkcji personalnej: ocena, kształcenie, przesunięcia poziome, awans i degradacja pracownika
 • Elastyczność – uwzględniający zmiany wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Zawierający co najmniej dwa warianty rozwoju
Zespół odpowiedzialny za planowanie ścieżek kariery – skład i zadania Korzyści z budowania ścieżek kariery
 • Dla organizacji
 • Dla pracownika

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Świadomość biznesowa/ Dbałość o współpracowników / Rozwijanie innych/ Zarządzanie interesariuszami/ Wizja strategiczna/ Myślenie analityczne/ Zręczność organizacyjna/ Relacje z innymi/ Komunikacja/ Współpraca/ Rozumienie innych – empatia/ Zarządzanie zmianą/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Orientacja na wynik

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: kwestionariusze, pracę w grupach, mini wykłady ilustrowane przykładami, dyskusje, zadania menedżerskie, ćwiczenia kreatywne, elementy treningu komunikacji, analizy przypadków, analiza strategiczna SWOT, burzę mózgów.

 

Skontaktuj się z nami