Feedback w procesie rekrutacyjnym

Feedback w procesie rekrutacyjnym

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Rozwój umiejętności przekazywania feedbacku w procesie rekrutacyjnym.
 • Rozwój umiejętności stosowania różnych form feedbacku w procesie rekrutacyjnym.
 • Zdobycie umiejętności przekazywania skutecznej informacji zwrotnej wspierającej „candidate experience”.

Zakres merytoryczny:

Informacja zwrotna

 • Czym jest feedback i dlaczego warto go stosować w procesie rekrutacji?
 • Na czym polega konstruktywna informacja zwrotna?
 • Różne typy feedbacku w rekrutacji.

Przygotowanie do  rozszerzonego feedbacku

 • Gromadzenie informacji - umiejętność oddzielenia faktów od opinii.
 • Wyznaczenie celu rozmowy.
 • Zaplanowanie  spotkania/ rozmowy.

Skuteczne techniki przekazywania feedbacku

 • Techniki udzielania informacji zwrotnej.
 • Budowanie kontaktu poprzez aktywne słuchanie.
 • Angażowanie odbiorcy feedbacku  w proces poprzez pytania.

Feedback w AC (Assessment Center)

 • Zasady udzielania feedbacku – jak efektywnie przekazywać informację zwrotną?
 • Rola emocji w udzielaniu feedbacku , przeszkody w odbiorze feedbacku.

Jak radzić sobie z problemami podczas przekazywania informacji zwrotnej?

 • Praca z oporem, konfrontacją, reakcjami emocjonalnymi.
 • Praca z osobą pasywną, wchodząca w rolę ofiary.
 • Radzenie sobie z manipulacją.

Feedback w rekrutacji jako narzędzie wspierające Employer Branding

Informacja zwrotna, a  „Candidate Experience”

Czas: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Komunikacja/ Zarządzanie interesariuszami/ Relacje z innymi/ Zręczność interpersonalna/ Asertywność/ Orientacja na wynik 

Metodologia: zadania zespołowe, kwestionariusze, ćwiczenia  w małych grupach, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, analizy przypadków.

Skontaktuj się z nami