Efektywność procesu rekrutacyjnego on-line

Efektywność procesu rekrutacyjnego on-line

Formularz kontaktowy

Najbliższy termin szkolenia on-line: cz. I 18.06, cz. II 25.06, cz. III 02.07, cz. IV 09.07, kolejna edycja cz. I 24.09, cz. II 01.10, cz. III 08.10, cz. IV 15.10

Cel szkolenia:

• Zwiększenie tempa realizacji procesu rekrutacji
• Skuteczne zarządzanie czasem w projekcie
• Poprawa komunikacji z biznesem
• Zwiększenie stopnia wykorzystania bazy danych
• Zwiększenie świadomości szerszego wykorzystywania Social Media w procesie rekrutacji i wspierania „Employer Brand”
 
Moduł I Efektywny  proces rekrutacji
 
• Omówienie procesu
• Zdefiniowanie kluczowych osób i odpowiedzialności w procesie
• Definicja tzw. „wąskich gardeł” w procesie i przyczyn ich występowania
• Definicja typu informacji, które są niezbędne do efektywnego przeprowadzenia procesu
• Matryca ryzyka w procesie
 
Moduł II Przygotowanie do procesu – narzędzia wspierające proces
 
• Potrzeby rekrutacyjne
• Kluczowe kompetencje kandydatów
• Profil stanowiska i dodatkowe dokumenty wspierające efektywną komunikację z kandydatami
• Informacje niezbędne do rozpoczęcia procesu – jak je pozyskuję?
• Z jakich narzędzi korzystam – jaka jest ich skuteczność?
 
Moduł III Źródła pozyskiwania kandydatów
 
• Jak mogę zwiększyć swoją skuteczność wykorzystując poszczególne metody, źródła i narzędzia  (baza danych, rekrutacja wewnętrzna, ogłoszenia, agencje rekrutacyjne/ body shop, Social Media, targi pracy)
• W jaki sposób kandydaci poszukują pracy?
• Jak budować własną markę rekrutera w Social Media?
 
Moduł IV Ocena i wybór kandydata
 
• Kryteria wyboru kandydatów
• Przygotowanie pytań do interview
• Interview z kandydatem (struktura rozmowy, prezentowanie oferty, zadawanie pytań, badanie motywacji, diagnoza doświadczenia, trudne aspekty)
• Kluczowe błędy w ocenie
• Najlepszy kandydat czy najlepszy z kandydatów?
 
Moduł V Efektywna współpraca z klientem wewnętrznym
 
• Czego oczekuje biznes?
• Jak mogę wspierać biznes?
• Jak zwiększyć swoją skuteczność w komunikacji z biznesem?
• Jak angażować klienta wewnętrznego w proces rekrutacji?
• Trudne sytuacje komunikacyjne – jak sobie z nimi radzić?
• Zasady asertywnej komunikacji i udzielania informacji zwrotnej
 
Moduł VI „Candidate Experience”
 
• W jaki sposób przedstawiać ofertę kandydatom?
• W jaki sposób budować relacje z kandydatami?
• Udzielanie informacji zwrotnej kandydatom (opcja minimum, optimum, maksimum).
• Jak usprawnić proces zwiększając zadowolenie klienta?
• Jak mierzyć „candidate experience”?
• Utrata kandydatów w procesie
 
Moduł VII Podsumowanie
 
• Koszty długotrwałej rekrutacji
• Omówienie PPR – indywidualnych map postępów
 
 
Doskonalone kompetencje:
 
Orientacja na wynik/ Krytyczne myślenie/ Zręczność organizacyjna/ Rozwiązywanie problemów/ Zarządzanie procesem/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Orientacja na klienta/ Relacje z innymi/ Zarządzanie interesariuszami
 
 
Informacje organizacyjne:
 
Najbliższy termin szkolenia on-line: cz. I 18.06, cz. II 25.06, cz. III 02.07, cz. IV 09.07, kolejna edycja cz. I 24.09, cz. II 01.10, cz. III 08.10, cz. IV 15.10
 
Koszt uczestnictwa: 1800 netto + 23 % VAT
 
Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl 
 
Metody szkoleniowe:
 
• Podczas szkolenia, po każdym module, uczestnicy będą pracowali nad „indywidualną mapą postępów” (PPR). Celem tego elementu jest zbudowanie pomostu pomiędzy przećwiczonymi podczas szkolenia elementami, a problematyką ich konkretnego środowiska biznesowego oraz definicja czynności pozwalających na osiągnięcie zdefiniowanych celów.
 
Dzięki PPR:
• Uczestnicy szkolenia  zdefiniują swoją indywidualną mapę postępów pozwalającą im na zastosowanie wiedzy przedstawionej na szkoleniu w konkretnych przypadkach
• Szkolenie nie będzie jedynie przedstawieniem i przećwiczeniem wiedzy, ale będzie stanowiło element ciągłego rozwoju Państwa pracowników
 

Skontaktuj się z nami