Metody selekcji kandydatów

Metody selekcji kandydatów

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Rozwój umiejętności opisu kompetencji na potrzeby procesu rekrutacyjnego.
 • Doskonalenie umiejętności przygotowania i przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego.
 • Doskonalenie umiejętności obiektywnej oceny kompetencji.
 • Doskonalenie umiejętności doboru skutecznych metod selekcji.

Zakres merytoryczny:

Opis kompetencji

 • Definicja kompetencji.
 • Wskaźniki kompetencji.
 • Ocena kompetencji za pomocą modelu STAR.

Typy wywiadów:

 • Wywiad ustrukturyzowany, wywiad częściowo ustrukturyzowany, wywiad kompetencyjny, wywiad bezpośredni, wywiad łączony.
 • Typy pytań (otwarte, zamknięte, wieloczłonowe, hipotetyczne, pytania o samoocenę).
 • Model STAR, model lejka.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu.

Testy psychologiczne

 • Typy testów.
 • Jak dokonać wyboru testu? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Kiedy i jakie rodzaje testów stosować?

Wprowadzenie do Assessment Center – najbardziej kompleksowa metoda oceny

 • Co to jest AC?
 • Kiedy stosować AC?
 • Jak przygotować AC?
 • Na co zwrócić uwagę podczas wyboru dostawcy AC?
 • Przeprowadzenie procesu AC.

Inne metody selekcji

 • Kwestionariusze.
 • Próbki pracy.
 • Prezentacje i studia przypadku.
 • Grywalizacja.

Błędy w ocenie

Współpraca z biznesem

 

Czas: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Komunikacja/ Orientacja na wynik/ Zręczność interpersonalna/ Krytyczne myślenie

Metodologia: zadania zespołowe, ćwiczenia  w małych grupach, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, analizy przypadków, ćwiczenia w parach.

Skontaktuj się z nami