Zarządzanie relacjami z klientem w procesie rekrutacyjnym

Zarządzanie relacjami z klientem w procesie rekrutacyjnym

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji i budowania relacji z klientem.
 • Rozwój umiejętności współpracy z trudnym klientem.
 • Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji.
 • Rozwój umiejętności negocjacji.

Zakres merytoryczny:

Budowanie pozytywnego wizerunku headhuntera we współpracy z klientem (wewnętrznym/ zewnętrznym)

 • Etapy procesu rekrutacyjnego a współpraca z klientem.
 • Jak budować świadomie swój autorytet we współpracy z działami HR i hiring managerami?
 • Moje mocne strony jako czynniki wpływu na relację z klientem .

Budowanie wiarygodności poprzez efektywną komunikację

 • Techniki aktywnego słuchania jako narzędzia budowania skutecznej komunikacji
 • Skuteczne oddziaływanie na rozmówcę: przekonywanie, argumentacja racjonalna i emocjonalna.
 • Podstawowe postawy w relacji z klientami: uległa, intruzywna, asertywna.
 • Bariery komunikacyjne.
 • Kierowanie emocjami. Podstawowe narzędzie komunikacji asertywnej.

Współpraca z trudnym klientem

 • Blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji.
 • Identyfikacja najczęściej spotykanych postaw i reakcji klienta, określanych jako trudne.
 • Natura konfliktu, jego źródła, dynamika i rodzaje.
 • Formułowanie próśb, wyrażanie potrzeb i oczekiwań w stosunku do klientów w formie asertywnej.
 • Informacja zwrotna – model FOUkk.
 • Narzędzia sprzyjające zarządzaniu tzw. trudnymi sytuacjami.

 Negocjacje z klientem

 • Czym są negocjacje?
 • Kiedy i co negocjować podczas procesu rekrutacyjnego?
 • Z kim negocjować podczas procesu rekrutacyjnego (klient/ kandydat)?
 • Etapy procesu negocjacyjnego.
 • Przygotowanie do negocjacji (przedmiot negocjacji, ustalenie celów własnych i partnera, kwestie kluczowe vs. kwestie poboczne, batna).
 • Zasady negocjacji.
 • Trudności w negocjacjach jak je pokonywać ? sposoby na budowanie porozumienia .
 • Style negocjacyjne.

Czas: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Komunikacja/ Relacje z innymi/ Zręczność interpersonalna/ Asertywność/ Orientacja na wynik/ Krytyczne myślenie/ Wywieranie wpływu/ Rozumienie innych – empatia/ Zarządzanie interesariuszami

Metodologia: zadania zespołowe, ćwiczenia  w małych grupach, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, analizy przypadków, ćwiczenia w parach.

Skontaktuj się z nami