Managing Millenials – zarządzanie pokoleniem Y

Managing Millenials – zarządzanie pokoleniem Y

Cel:

 • Zdobycie informacji na temat podstawowych różnic w pokoleniach X, Y, Z
 • Pogłębienie umiejętności wywierana wpływu na podwładnych reprezentujących różne pokolenia
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych rozmowach menedżerskich.
 • Doskonalenie umiejętności zachęcania pracowników reprezentujących różne pokolenia do uzyskiwania lepszej wydajności przy jednoczesnym wzmocnieniu ich poczucia satysfakcji i identyfikacji z firmą.

Zakres tematyczny:

Przedstawiciele różnych pokoleń w pracy

 • Kto jest kto czyli pokolenie X - Y - Z w firmie.
 • Czego oczekuje od: firmy i menedżera pracownik pokolenia Y.
 • Podnoszenie efektywności zarządzania pracownikiem Y: obserwacja - analiza - planowanie - działanie - ćwiczenie.
 • Jakie jest pokolenie Y? mocne i słabe strony - fakty i mity. 
 • Czynniki sukcesu i porażki w zarządzaniu pracownikami pokolenia Y. 
 • Jak korzystać z talentów pokolenia Y? 

Budowanie autorytetu menadżera wobec pokoleń Y i Z

 • Wyzwania wobec menedżerów związane z zarządzaniem pokoleniem Y.
 • „Expose szefa" - określenie przez menedżera czego oczekuje i jakie są zasady działania w zespole zamiast pozostawianie przestrzeni na „domyślanie się i docieranie”. Ćwiczenia praktyczne z wygłaszania expose do zespołu

Angażowanie pokolenia Y i Z

 • Podejście kompetencyjne w zarządzaniu pokoleniem Y.
 • Dopasowane zarządzanie i elastyczność- przepis na pokolenie Y- ćwiczenie.
 • Trudna sztuka budowania lojalności i zaangażowania pokolenia Y- studium przypadku
 • Co motywuje? - co demotywuje? pokolenie Y do realizacji zadań.

Delegowanie zadań przedstawicielom pokolenia X i Y

 • Elementy delegowania: przekazanie obowiązków - dzielenie się odpowiedzialnością - monitorowanie i kontrola zadania. 
 • Kontrola a monitorowanie wykonania zadania - różnice w podejściu. 
 • Warunki delegowania zadania: oczekiwania pokolenia Y - działania menedżera.
 • Precyzja i prostota w delegowaniu zadań - ćwiczenia na przypadkach z pracy uczestników

Konstruktywny feedback dla pokolenia X i Y

 • Zasady i cel udzielania feedbacku. 
 • Fakty a interpretacje vs. sankcje a konsekwencje.
 • Standard przekazywania oceny motywującej dla pokolenia Y i Z
 • Konstruktywna informacja zwrotna - motywowanie do zmiany jakości działania. Przekazywanie pozytywnych informacji zwrotnych.

Prowadzenie trudnych rozmów

 •  Trudne rozmowy menadżera z pokoleniem Y i Z: scenariusz rozmowy dyscyplinującej, korygującej zachowanie.

Współczesne trendy i technologie a pokolenia Y i Z

 • Technologia - wykorzystanie narzędzi i aplikacji wspierających lojalność pracowników.
 • Media społecznościowe i jak z nich korzystać z pozycji menedżera.
 • Podstawy grywalizacji w budowaniu zaangażowania pracowników.

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Współpraca/ Wzbudzanie zaufania/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Przywództwo/ Odwaga menedżerska/  Zręczność interpersonalna/ Motywowanie innych/ Relacje z innymi/ Zręczność polityczna/ Komunikacja/ Myślenie strategiczne/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie podwładnych/ Rozumienie innych – empatia/ Wywieranie wpływu/ Prezentacja/ Rozwój własny/ Podejmowanie inicjatywy/ Delegowanie

Metodologia: filmy, mini-wykłady, praca indywidualna, coaching w parach, dyskusja moderowana, ćwiczenia, quiz, ćwiczenia grupowe.