Radzenie sobie ze stresem

Radzenie sobie ze stresem

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Nauczenie się rozpoznawania przyczyn i objawów stresu w pracy.
 • Poznanie technik redukujących napięcie.
 • Wypracowanie technik i zachowań niwelujących narastanie sytuacji stresowych.
 • Doskonalenie indywidualnych umiejętności w sferze lepszej kontroli emocji.
 • Wypracowanie postaw sprzyjających równowadze emocjonalnej i dobremu samopoczuciu.

Zakres merytoryczny:

 • Rozpoznanie aktualnego stanu napięcia w ciele - tworzenie portretu bioenergetycznego.
 • Konstruktywne i destrukcyjne sposoby reagowania na stres – tworzenie mapy umysłu.
 • Zasady optymalnego funkcjonowania organizmu - podstawy bioenergetyki – rozgrzewka bioenergetyczna.
 • Techniki antystresowe.
 • Rytmy bioenergetyczne i kontrola stresu.
 • Kształtowanie postaw ułatwiających budowanie pozytywnych relacji z ludźmi
  i asertywnej komunikacji – sprzyjających naturalnemu rozprowadzaniu napięcia
  w sytuacjach problemowych

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Rozwój własny/ Work/Life Balance/Zarządzanie emocjami

Metodologia:

Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją, testy i kwestionariusze auto diagnostyczne oraz technikę „burzy mózgów”. Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

 

 

Skontaktuj się z nami