Coachingowy styl zarządzania

Coachingowy styl zarządzania

Formularz kontaktowy

Cele szkolenia:

 • Poznanie korzyści i ograniczenia stosowania coachingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Poznanie podstawowych etapów procesu coachingowego.
 • Poznanie fazy sesji coachingowej.
 • Poznanie narzędzi coachingowych.
 • Poznanie narzędzi prawidłowego formułowania celów.
 • Poznanie narzędzi wydobywania i porządkowania zasobów (pracy na zasobach).
 • Uczestnicy zajęć przećwiczą narzędzia coachingowe za pomocą scenek (coach - coachee)

Zakres merytoryczny:

 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Czym jest proces coachingowy
 • Czym coaching różni się od treningu, mentoringu i doradztwa
 • Istota i korzyści coachingu
 • Rola coacha i zadania coacha
 • Podstawowe kompetencje coachingowe
 • Techniki i modele coachingowe
 • Kształcenie umiejętności coachingowych:
 • Kontraktowanie celów na proces
 • Kontraktowanie celów na sesję
 • Poszerzanie świadomości coachee
 • Wybór rozwiązań i planowanie działań
 • Weryfikacja efektywności osiąganych celów
 • Narzędzia coachingowe (trafne pytania, klaryfikacje, praca nad przekonaniami, stosowanie
 • mocnych pytań, wspieranie kreatywności klienta, mechanizmy motywacyjne)
 • Trening korzystania z narzędzi coachingowych - symulacje
 • Szanse i ograniczenia stosowania coachingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Przywództwo/ Świadomość biznesowa/ Przewodzenie zmianom/ Zarządzanie konfliktem/ Zręczność organizacyjna/ Odwaga menedżerska/ Zręczność interpersonalna/ Motywowanie innych/ Relacje z innymi/ Komunikacja/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Orientacja na wynik/ Wzbudzanie zaufania/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie podwładnych/ Delegowanie/ Rozumienie innych – empatia/ Zarządzanie emocjami/ Wywieranie wpływu/ Ustalanie wizji i celu       

Metodologia:

Analiza przypadków, ćwiczenia zespołowe, indywidualne, dyskusje kierowane, symulacje, testy, wykład.

Szkolenie jest realizowane metodami warsztatowymi, angażującymi uczestników takimi jak m.in.: odgrywanie scenek, ćwiczenia w podgrupach, dyskusje, praca indywidualna

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

 

Skontaktuj się z nami