Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą dla kadry zarządzającej

Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą dla kadry zarządzającej

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji w procesie zarządzania będących warunkiem efektywnego funkcjonowania w organizacji.
 • Przygotowanie pracowników do zmian w organizacji, ukształtowanie pozytywnych postaw wobec zmian i wypracowanie umiejętności podejmowania zdecydowanych działań.

Zakres merytoryczny:

Efektywna komunikacja jako priorytetowe narzędzie zarządzania. Przebieg procesu komunikacji w firmie i główne przyczyny jego zablokowania. Komunikacja i informacja w organizacji

 • Przebieg komunikacji jedno - i dwustronnej
 • Znaczenie komunikacji pionowej i poziomej
 • Konflikt oraz obniżenie efektywności pracy jako konsekwencja zablokowanego przepływu informacji

Komunikowanie się w zespole

 • Tworzenie atmosfery współpracy
 • Techniki integracji zespołu
 • Rola informacji zwrotnej
 • Dobry przepływ informacji jako podstawa efektywnej pracy zespołu.

Wprowadzanie zmian

 • Model procesu zmian Kurta Lewina:
 1. Przygotowanie do budowanie kultury zmian
 2. Analiza zewnętrznego i zewnętrznego rynku zmian
 3. Przewidywanie oporu, budowanie wspólnej wizji, zaangażowanie
 4. Plan zmian, umacnianie zmian
 5. Komunikacja w procesie zmian
 6. Struktura działań związanych z wprowadzeniem zmian w przedsiębiorstwie
 7. Realizacja zmian
 • Etapy realizacji zmian - analiza struktury działań związanych z wprowadzaniem zmian w przedsiębiorstwie
 • Najczęstsze przyczyny oporu wobec zmian i ich pokonywanie
 • Zachowanie wobec zmian – analiza aspektów pozytywnych i negatywnych

Czynniki osobowościowe ułatwiające podejmowanie zmian

 • umiejętność podejmowania decyzji
 • odwaga
 • otwartość i ciekawość poznawcza
 • odpowiedzialność i realizm

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Komunikacja/ Zarządzanie zmianą / Ustalanie wizji i celu/ Wywieranie wpływu/ Rozumienie innych – empatia/ Prezentacja/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie podwładnych/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Orientacja na wynik/ Zręczność polityczna/ Relacje z innymi/ Zarządzanie procesem/ Zręczność organizacyjna/ Rozwiązywanie problemów/ Przewodzenie zmianom/ Wizja strategiczna/  Podejmowanie inicjatywy/ Zdolności adaptacyjne/ Radzenie sobie z niepewnością/ w sytuacjach niejasnych

Metodologia:

Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują ćwiczenia zespołowe i indywidualne, symulacje, testy, analizy przypadków oraz dyskusje i mini-wykłady. Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

 

 

 

Skontaktuj się z nami