Efektywne zarządzanie konfliktem

Efektywne zarządzanie konfliktem

Formularz kontaktowy

Cele warsztatu:

 • Rozwijanie umiejętność radzenia sobie ze sporami interpersonalnymi w firmie.
 • Nauka rozpoznawania przyczyn i konsekwencji sytuacji konfliktowych oraz rodzajów konfliktów.
 • Doskonalenie sztuki dochodzenia do porozumienia jak najmniejszym kosztem dla obu stron.
 • Poznanie technik mediacyjnych.

Zakres merytoryczny:

Czy konflikt się opłaca?

 • Konstruktywna i destrukcyjna energia konfliktu.
 • Konflikt jako narzędzie manipulacji.
 • Konflikt inspirujący do zmiany.
 1. Źródła i mechanizmy konfliktów w firmie i ich rozpoznawanie.

 2. Rodzaje konfliktów, ich dynamika, konflikty negocjowane i „ślepe zaułki”.

 3. Metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie konfliktem.

 4. Mediacje sytuacji konfliktowych – zasady, techniki.

 5. Specyfika konfliktu międzygrupowego w firmie.

 • Komunikacja jako podstawa harmonijnej współpracy.
 • Blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji.
 • Znaczenie informacji zwrotnych.

Osobowość a konflikt – indywidualny styl działania w sytuacji konfliktu – autodiagnoza.

 • Temperament
 • Asertywność
 • Inteligencja emocjonalna
 • Dojrzałość i dystans

Wpływ napięcia na jakość kontaktu.

 • Rozpoznawanie emocji i odczytywanie ich znaczenia.
 • Rozwijanie kompetencji w zakresie kontroli stresu i emocji.
 • Przekonania i stereotypy wywołujące lub wzmacniające konflikt.

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Zarządzanie konfliktem/ Zarządzanie emocjami/ Asertywność/ Rozumienie innych - empatia/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwój własny/ Wzbudzanie zaufania/ Orientacja na wynik/ Komunikacja/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Zręczność polityczna/ Relacje z innymi/ Negocjowanie/ Rozwiązywanie problemów/ Radzenie sobie z niepewnością/ w sytuacjach niejasnych/ Wywieranie wpływu

Metodologia:

 • Warsztat z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, takich jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne, analizy przypadków, testy, kwestionariusze, videotrening, wykład ilustrowany połączony z dyskusją kierowaną.
 • Analiza przypadków prowadzona podczas pracy w grupach pozwoli na gruntowne zbadanie prezentowanych przez trenera treści w kontekście osobistych doświadczeń Uczestników zajęć.
 • Metody dydaktyczne wykorzystane w trakcie szkolenia zapewnią aktywność każdego Uczestnika zajęć.
 • Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

Różnorodność metod prowadzenia zajęć pozwala na wymianę doświadczeń oraz pomaga uporządkować Uczestnikom posiadaną wiedzę i zdobyte umiejętności. Wypracowane na szkoleniu reguły będą oni mogli zastosować w swojej pracy zawodowej.

 

 

Skontaktuj się z nami