Trening twórczego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w zespole

Trening twórczego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w zespole

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

Rozwój zdolności twórczego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz znajdowania nowatorskich, niekonwencjonalnych rozwiązań w zespole.

Zakres merytoryczny:

 1. Czym jest twórcze myślenie? - tworzenie definicji na bazie techniki skojarzeń
 2. Podstawowe zasady twórczego myślenia:
  • odraczanie ocen
  • fantazjowanie
  • przechodzenie ilości w jakość
  • modyfikacja
  • sugestia
 3. Etapy procesu twórczego myślenia:
  • przegląd informacji
  • dochodzenie do rozwiązań — dobór strategii i środków
  • przymiarka do rzeczywistości
  • realizacja zadania
 4. Uruchamianie grupowego myślenia twórczego
  • rozgrzewka z aktorem i muzykiem (elementy Contact improvisation)
  • założenia i kolejne etapy burzy mózgów
  • syndrom grupowego myślenia
  • współdziałanie grupy w wytwarzaniu i realizacji pomysłów
 5. Docieranie do własnych zasobów i wykorzystywanie pozytywnej energii w kierunku osiągania celu
 6. Rozwijanie dyspozycji motywacyjnych, odkrywanie kierunków motywacji.
 7. Ćwiczenia rozwijające wybrane operacje intelektualne istotne dla procesu twórczego
  • dokonywanie skojarzeń
  • abstrahowanie
  • rozumowanie indukcyjne
  • posługiwanie się metaforą
 8. Trening kreatywności
  • Ja w relacjach (elementy treningu autogennego)
  • My w relacjach (gry kreacyjne, psychodrama)
  • Trening kreacji pozytywnych (improwizacje teatralne, happening, instalacje i inne)

Czas trwania: 2 dni

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, dyskusje, symulacje użyciem kamery video, sesje ćwiczeń na bazie technik NLP, gry psychodramowe, gry kreacyjne, improwizacje.

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

 

 

Skontaktuj się z nami