Motywowanie przez podejście coachingowe

Motywowanie przez podejście coachingowe

Formularz kontaktowy

Najbliższy termin szkolenia w formie otwartej: Warszawa 10-11.12.2018 r.

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z praktycznymi korzyściami wynikającymi z systematycznej oceny i motywacji pracowników.
 • Doskonalenie umiejętności zachęcania pracowników do uzyskiwania lepszej wydajności przy jednoczesnym. wzmocnieniu ich poczucia satysfakcji i identyfikacji z firmą.
 • Dostarczenie narzędzi motywowania.
 • Nauczenie kluczowych technik coachingowych pobudzających do samodzielności i przejmowania inicjatywy.
 • Podwyższenie poziomu motywacji i energii do efektywnych działań zawodowych.

Zakres merytoryczny:

 • Motywacja jako podstawowa funkcja kierowania - poznanie własnych umiejętności w zakresie motywowania podwładnych.
 • Czynniki motywacyjne.
 • Motywowanie poprzez cele.
 • Motywowanie poprzez wartości i współpracę – podejście adaptacyjne.
 • Motywowanie a manipulacja.
 • Koncepcje motywowania i techniki oparte na różnorodnych podejściach

 

- podejście klasyczne

- koncepcja motywowania wg analizy transakcyjnej

- koncepcja motywacyjnego DNA

 • Źródła demotywacji w procesie pracy
 • Feedback jako kluczowe narzędzie motywowania

- techniki udzielana informacji zwrotnej, aktywne słuchanie

 • Coaching jako narzędzie uruchamiania zasobów

- definicje i style coachingu

- rola, kompetencje i osobowość coacha

- angażowanie pracownika w proces coachingu

- techniki coachingowe

 • Źródła demotywacji w procesie pracy Feedback jako kluczowe narzędzie motywowania

Doskonalone kompetencje:

Motywowanie innych/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Rozwiązywanie problemów/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation Komunikacja/ Orientacja na wynik/ Wzbudzanie zaufania/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie podwładnych/ Rozumienie innych – empatia/ Zarządzanie emocjami/ Wywieranie wpływu/ Asertywność/ Odwaga menedżerska/ Ustalanie wizji i celu/ Przywództwo/ Odwaga menedżerska/ Zręczność interpersonalna/ Zarządzanie konfliktem/ Opanowanie

 

Informacje organizacyjne:

Najbliższy termin szkolenia: 10-11.12.2018 r.

Czas trwania: 2 dni

Miejsce szkolenia: Warszawa

Koszt uczestnictwa: 1800 netto + 23 % VAT

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl 

 

Metodologia

Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją, testy i kwestionariusze auto diagnostyczne oraz technikę „burzy mózgów”.

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

 

Tagi: szkolenia dla biznesu, szkolenia dla firm, szkolenie analiza transakcyjna, szkolenie team building, szkolenie z komunikacji, szkolenie zarządzanie zespołem, warsztaty budowanie zespołu, szkolenia biznesowe warszawa, szkolenia dla firm warszawa, szkolenia otwarte warszawa, szkolenie analiza transakcyjna.

Skontaktuj się z nami