NLP w zarządzaniu

NLP w zarządzaniu

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności komunikowania się z zespołem.
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi.
 • Docieranie do wewnętrznych zasobów intelektualnych i twórczych.
 • Odkrywanie i stymulowanie rozwoju potencjału zespołu.

Zakres merytoryczny:

Myśl jak lider

 • Co to znaczy myśleć systemowo, strategicznie i kreatywnie?
 • Czym jest charyzma i czy można ją wypracować?
 • Jak patrzeć, słuchać i jak zadawać pytania aby efektywnie przywodzić? - koncepcja meta modelu

Działaj jak lider

 • Poznawanie różnorodności map świata i filtrów
 • Stawianie celów i techniki ich osiągania
 • Wywieranie wpływu na innych
 • Budowanie kontaktu poprzez odzwierciedlenie dopasowanie i prowadzenie
 • Zaprzestanie odzwierciedlenia
 • Rozpoznawanie preferencji sensorycznych i systemów reprezentacji
 • Stosowanie meta programów
 • Wybór właściwego stylu kierowania

Rozwijaj swój zespół

 • Skuteczne motywowanie – kierunki motywacji
 • Zespołowe rozwiązywanie problemów – strategie kreatywności
 • Techniki wprowadzania zmian
 • Zachowanie a poziomy neurologiczne
 • Poziomy neurologiczne i organizacja

Rozwijaj swoją osobowość

 • Docieranie do własnych zasobów i wykorzystywanie pozytywnej energii w kierunku osiągania celu
 • Technika 3 punktów widzenia
 • Technika „Turbo zasób”
 • Techniki wizualizacyjne
 • Strategie sukcesu
 • Modelowanie
 • Rozwój 6 typów inteligencji – sesja „Supermoc umysłu”

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Komunikacja / Przywództwo/ Zarządzanie interesariuszami/ Podejmowanie inicjatywy/ Odwaga menedżerska/ Zręczność interpersonalna/ Relacje z innymi/ Zręczność polityczna/ Orientacja na wynik/ Wzbudzanie zaufania/ Rozwój własny/ Wywieranie wpływu/ Motywowanie innych/ Zarządzanie zmianą

Metodologia:

Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją, testy i kwestionariusze auto diagnostyczne oraz technikę „burzy mózgów”. Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

 

 

Skontaktuj się z nami