FRIS – czyli zrozumieć style myślenia i działania innych

FRIS – czyli zrozumieć style myślenia i działania innych

Cel szkolenia:

 • Zwiększenie umiejętności lepszego zrozumienia co sprawia, iż odczuwamy zróżnicowany poziom  zaangażowania na różnych etapach realizacji zadania, a także skąd biorą się trudności w komunikacji i różnice w podejściu do problemów.
 • Zwiększenie samoświadomości w obszarze indywidualnych różnic i podobieństw oraz tego jak one wpływają na wzajemne relacje i współprace.
 • Zwiększenie umiejętności komunikowania się, planowania, organizowania  i dzielenia zadań w zespole.

Zakres merytoryczny:

Wprowadzenie do Modelu FRIS -  analiza indywidualnych raportów, ćwiczenia mające na celu  przybliżenie różnic i podobieństw między Stylami Myślenia.

Postrzeganie świata z czterech różnych perspektyw poznawczych – Fakty, Relacje, Idee, Struktury.

 • Różnice w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości.
 • Charakterystyka czterech głównych perspektyw poznawczych?
 • Styl myślenia, a stan FLOW ( stan najwyższej życiowej satysfakcji)
 • Kiedy Styl Myślenia może nas ograniczać?
 • Co oznacza wyłączenie perspektywy poznawczej?

Co to jest Styl Działania ?

 • Style Działania, a obszary naszej indywidualnej skuteczności.
 • Style działania, a profile zawodowe czyli na jakich dziedzinach koncentruje się nasza uwaga.

Komunikacja i współpraca, a Styl Myślenia.

 • Język jako odzwierciedlenie naszej wewnętrznej mapy świata.
 • Komunikacja między członkami zespołu o odmiennych i tych samych stylach poznawczych.

Proces grupowy w kontekście analizy Stylów Myślenia i Działania czyli co jest siłą, a co słabością  zespołu – w oparciu o raport grupowy.

 • Style Myślenia, a kompetencje ujawniane na różnych etapach procesu FRIS. Analiza zaangażowania poszczególnych Stylów Myślenia w proces grupowy.
 • Planowanie pracy zespołu w kontekście posiadanych zasobów i ewentualnych deficytów.
 • Różnice w percepcji jako źródła problemów i konfliktów w zespole.
 • Wspólny język i rozumienie różnic jako warunek dobrej współpracy. Rozwiązywanie konfliktów wynikających z różnic w zakresie Stylów Myślenia i Działania.

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje: 

Współpraca/ Wzbudzanie zaufania/ Rozwój własny/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Wzbudzanie zaufania/ Negocjacje/ Wywieranie wpływu/ Organizacja pracy/ Zarządzanie emocjami/ Asertywność / Rozumienie innych – empatia/ Dbałość o zespół/ o podwładnych

Metodologia: szkolenie jest praktycznym warsztatem realizowanym w oparciu o indywidualne i grupowe raporty FRIS. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję wielokrotnie przećwiczyć sytuację wymagające współpracy, komunikacji, rozwiązywania problemów, planowania i organizacji pracy z uwzględnieniem indywidualnych różnic wynikających z odmiennych sposobów postrzegania świata.