Efektywne zarządzanie czasem – szkolenie i gra symulacyjna (MindLab Games)

Efektywne zarządzanie czasem – szkolenie i gra symulacyjna (MindLab Games)

Formularz kontaktowy

Cele szkolenia:

 • Wytworzenie nawyku odpowiedniego planowania wykorzystania czasu
 • Poznanie technik planowania i organizowania czasu: nadawania priorytetów, budowania harmonogramów pracy, radzenia sobie z dystraktorami
 • Poznanie skutecznych sposobów zarządzania własną energią w ciągu dnia i zachowania balansu pomiędzy życiem a pracą w celu zwiększania efektywności wykorzystania czasu pracy

Przebieg szkolenia:

 • Gra „Twój czas”
 • Zarządzanie energią
 • Omówienie podstawowych technik planowania czasu
 • Analiza planów dnia uczestników
 • Pogłębienie znajomości technik zarządzania sobą w czasie
 • Radzenie sobie z czynnikami rozpraszającymi uwagę

Gra „Twój czas”

W czasie rozgrywki uczestnicy wcielają się w role pracowników dużej korporacji remontowo-budowlanej. Decydują, jakich zleceń się podjąć oraz kiedy, i w jakiej kolejności będą je realizować. W każdej turze muszą zdecydować jak najbardziej efektywnie wykorzystać swoje zasoby czasowe i energetyczne. Zadaniem graczy jest radzenie sobie z zadaniami napływającymi do nich na bieżąco, poza tym mogą sami poszukiwać zleceń — za każdym razem biorąc pod uwagę czy zadanie będzie dla nich opłacalne i czy zdążą zrealizować je w terminie. Celem gry jest zebranie jak największej ilości punktów za wykonane zadania. W grze pojawia się także kilka innych aspektów — poziom energii i zadowolenia z życia, delegowanie niektórych zadań czy niepewność, ile czasu naprawdę zajmie realizacja zadania oraz ile czasu warto poświęcić na planowanie.

 • Dzięki zastosowaniu gry symulacyjnej, uczestnicy sami doświadczają namacalnych skutków różnych podejść do zarządzania czasem i mogą porównać różnice pomiędzy ich efektami.
 • Szkolenie bazuje na holistycznym podejściu do zarządzania sobą w czasie, pokazując wagę zarządzania własną energią i wpływ właściwego odpoczynku na efektywność pracy.
 • Wypełnienie Planu dnia przed pierwszym i drugim dniem szkolenia umożliwia zaobserwowanie własnych nawyków w zakresie organizacji czasu oraz skorygowanie ich pod okiem trenera.
 • Udział w grze „Twój czas” jest wciągającym doświadczeniem i po prostu stanowi świetną zabawę, w szczególności dla pracowników młodszego pokolenia, lubiącego różnego rodzaju gry.

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Orientacja na wynik/ Wzbudzanie zaufania/ Zarządzanie złożonością (complexity management)/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Rozwój własny/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Radzenie sobie w sytuacjach niejasnych/ Work/Life Balance/ Negocjowanie/ Komunikacja/ Zręczność interpersonalna/ Zarządzanie emocjami/ Rozumienie innych- empatia/ Delegowanie/ Organizacja pracy/ Wywieranie wpływu

Metodologia i przebieg szkolenia

Organizacja szkolenia „Twój czas” wykorzystuje prawidłowości uczenia się osób dorosłych, aby zapewnić maksymalny efekt zmiany nawyków. Rozłożenie szkolenia w czasie na dwa spotkania po 6 godzin zegarowych nie tylko ułatwia uczestnikom pogodzenie uczestnictwa w szkoleniu z wykonywaniem bieżącej pracy, lecz przede wszystkim gwarantuje ciągłość procesu uczenia się. Praca indywidualna pomiędzy sesjami szkoleniowymi pozwala zaobserwować i podtrzymać zachodzącą zmianę.

 

 


 

Skontaktuj się z nami