Efektywna współpraca w zespole – zwycięski zespół

Efektywna współpraca w zespole – zwycięski zespół

Formularz kontaktowy

Cele szkolenia:

Integracja zespołu. Zwiększenie poziomu otwartości i udoskonalenie przepływu informacji w grupie. Odkrycie barier i możliwości zespołu. Kształtowanie postaw sprzyjających współpracy w zespole oraz twórczego realizowania zadań.

Zakres merytoryczny:

 1. Integracja grupy – zabawa integracyjna z elementami music contact improvisation
  (z udziałem muzyka)
 2. Sesja Ja – jak postrzegam siebie, jak postrzegają mnie inni
 3. Sesja Ja  —  Zespół
  • Budowanie tożsamości grupy na bazie jej mocnych i słabych punktów.
  • Wypracowanie zasad współpracy w zespole
  • Psychodramowe działania integracyjne
 4. Gra terenowa (Role Playing Game)
 5. Rozpoznawanie zasobów grupy
  • integracja grupy poprzez kreatywne współdziałanie
  • role grupowe i ich znaczenie dla funkcjonowania zespołu
  • komunikacja jako podstawa efektywnej realizacji zadań
  • zespołowe rozwiązywanie problemów
 6. Gra psychodramowa, której celem jest umocnienie kontaktu i komunikacji interpersonalnej
 7. Podsumowanie zajęć – ćw. Plakat Refleksji

Czas trwania: 2 dni

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: Ćwiczenia w grupach, gry psychodramowe, elementy treningu twórczości i interpersonalnego, testy, dyskusja, RPG (Role Playing Game) Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

 

 

Skontaktuj się z nami