Od przyjaciela do lidera II - rozwój kompetencji menedżerskich

Od przyjaciela do lidera II - rozwój kompetencji menedżerskich

Nieumiejętne przywództwo – czyli czym grozi brak umiejętności? 

Nieumiejętne zarządzanie zespołem powoduje szereg problemów: spadek lub brak zaangażowania członków zespołu w pracę, spadek efektywności. Pogorszone relacje z przełożonym mogą przyczynić się do obniżenia satysfakcji z życia zawodowego, a co za tym idzie odejścia kluczowych pracowników z organizacji. Wielu utalentowanych pracowników opuszcza organizację z powodu złych relacji z przełożonym.

Toksyczne zachowania, z których lider może nie zdawać sobie sprawy

Niektórzy menedżerowie, ze względu na brak odpowiednich szkoleń, mentoringu, brak wzorców, nieumiejętną informację zwrotną lub złe nawyki, może nie zdawać sobie sprawy ze swoich przeciw skutecznych zachowań.

Do tych należą m. in:

 1. Brak informacji zwrotnej lub nieumiejętna informacja zwrotna. Wielu menedżerów, błędnie uważa, „że skoro nic nie mówią to znaczy, że jest dobrze”. Inni z kolei głównie krytykują swoich podwładnych. Nawet jeśli ta krytyka jest uzasadniona, to należy również chwalić pracowników za dobrze wykonane zadania. Zgodnie z teorią Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej ludzie którzy nie otrzymują pozytywnych znaków rozpoznania, będą poszukali tych negatywnych poprzez np. popełnianie błędów, prowokowanie intryg  i gier ponieważ z zasady lepszy negatywny znak rozpoznania niż jego brak. 
 2. Frustracja spowodowana koniecznością poświęcenia czasu na rozwój pracowników. Rozwój pracowników poprzez coaching lub mentoring należy do podstawowych obowiązków menedżera. Pamiętajmy, że lider jest rozliczany z pracy swojego zespołu – im lepiej zespół pracuje, im szybciej się rozwija tym większa zasługa szefa.
 3. „Micro management” – mikro zarządzanie, ciągła kontrola czyli niemalże prześladowanie pracowników i sprawdzanie ich na każdym kroku. Dobry lider wie, że należy dostosować styl zarządzania do pracownika – jego umiejętności oraz stanu gotowości. Styl zadaniowy sprawdza się wyłącznie w przypadkach, gdy mamy do czynienia z sytuacją awaryjną, kiedy zarządzamy pracownikiem „młodym”/ nowym/ o niskich kompetencjach” lub w momencie gdy mierzymy się z wieloma nie planowanymi zdarzeniami.
 4. Brak umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi i emocjami innych oraz zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi. Brak odpowiedniego i skutecznego wyrażania emocji w zależności od konkretnej sytuacji. Brak umiejętności tworzenia funkcjonalnych związków: umiejętności pracy w zespole, wiary w siebie,  zdolności współodczuwania i słuchania, umiejętności „sprzedania" pomysłu, dojrzałości i uczciwości. Niski poziom inteligencji emocjonalnej, która  ma pierwszorzędne znaczenie dla wybitnych osiągnięć w pracy.
 5. Nieefektywne zarządzanie własnym czasem, brak umiejętności nadawania priorytetów, złe zarządzanie własną energią. Ciągłe poczucie braku czasu.
 6. Unikanie członków zespołu, „zasłanianie się” innymi obowiązkami. Brak umiejętności skutecznej komunikacji, wspierania w rozwoju, motywowania innych oraz rozwiązywania konfliktów w zespole.
 7. Przekonanie, że rozwój kariery i kompetencji jest prywatną kwestią pracowników. Brak świadomości odpowiedzialności za zespół i jego rozwój oraz brak zapewnienia sukcesji i ciągłości pracy. Dobrzy liderzy rozumieją, że sukces zespołu jest ich własnym sukcesem.
 8. Niechęć do poddawania się ocenie, brak otwartości na informację zwrotną od członków zespołu oraz brak rozwoju własnych kompetencji.
 9. Zatrudnianie nieodpowiednich pracowników – kierowanie się wyłącznie indywidualnymi preferencjami, brak umiejętności rzetelnej bezstronnej oceny kandydatów.

Koszty nieumiejętnego przywództwa

Koszty nieumiejętnego przywództwa są wysokie, należą do nich m. in:

 • odpływ talentów z zespołu (średni całkowity koszt zatrudnienia nowej osoby to ok. 12 miesięcznych pensji tego pracownika)
 • spadek zaangażowania i morale w zespole (zwiększone koszty absencji. Firmy, w których absencja kształtuje się na średnim poziomie około 5%, wydają na koszty z nią związane nawet od 3 do 4,5 tysiąca PLN rocznie w przeliczeniu na jednego pracownika. )
 • zmniejszona efektywność i zwiększona ilość błędów

Dobra wiadomość jest taka, że zawsze możesz podnieść swoje umiejętności przywódcze i uniknąć reputacji toksycznego szefa.

Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach:

Od przyjaciela do Lidera - „First time manager" – szkolenie w formie otwartej

http://www.readytojump.pl/od-przyjaciela-do-lidera-%E2%80%9Equick-step-into-leadership-word%E2%80%9D.html 

 

*Przykładowe kompetencje lidera:

Budowanie  efektywnych zespołów Ÿ/ Ustalanie wizji i celu Ÿ/ Współpraca Ÿ/ Wzbudzanie zaufaniaŸ / Odwaga menedżerskaŸ / Podejmowanie decyzji /Ÿ Podejmowanie inicjatywy /Ÿ Przewodzenie zmianom /Ÿ Rozwiązywanie problemów Ÿ Zarządzanie konfliktem /Ÿ Przywództwo /Ÿ Motywowanie innychŸ / Relacje z innymi Ÿ/ Komunikacja Ÿ/ Docenianie różnorodności (diversity appreciation) /Ÿ Orientacja na wynik / ŸPlanowanie i ustalanie priorytetów Ÿ/ Dbałość o zespół/ o podwładnych Ÿ/  Rozwijanie podwładnych Ÿ/ Delegowanie /Ÿ Rozumienie innych /Ÿ Asertywność /Ÿ Zarządzanie emocjami Ÿ/ Wywieranie wpływu /Ÿ Zarządzanie zmianą.

 

Agnieszka Piątkowska
Partner w Ready to Jump
Partner w Big Fish Poland

https://pl.linkedin.com/in/agnieszkapiatkowska