Konflikty w organizacjach, czyli jak ugasić pożar! - Trendy HR

Konflikty w organizacjach, czyli jak ugasić pożar! - Trendy HR

Konflikty są nieodłącznym elementem organizacyjnego życia. Niekiedy paraliżują życie działu lub firmy, wprowadzając stresującą atmosferę, jednak efektywne radzenie sobie z nimi ma wpływ na rozwój firmy.

W ramach programu dzielenia się wiedzą „Ready to Jump” – o konfliktach w organizacji rozmawiamy dziś z Wisławą Grabarczyk – Kostką – psychologiem biznesu, trenerem, coachem, konsultantem ds. rozwoju zasobów ludzkich.

Ready to Jump: Jak konstruktywnie radzić sobie z konfliktami w organizacji/ w zespołach?

Wisława Grabarczyk – Kostka: Przede wszystkim należy się komunikować – czyli mówić o potrzebach, oczekiwaniach, także problemach. Mówiąc o problemach mam na myśli np. informację o opóźnieniach, planowanych zmianach, kłopotach z jakością produktów itd. Poza tym ważne jest zrozumienie zasad pracy innych działów, ich specyfiki, największych wyzwań… Po trzecie – trzeba umieć docenić kolegów – ich rolę w firmie i wysiłek, jaki wkładają w realizację zadań, po czwarte – ustalać obszary współzależności i na tych obszarach uzgadniać priorytety, po piąte – rozwijać tolerancję na inność i budować postawę partnerską, warto też nastawić się na dostrzeganie w ludziach pozytywnych rzeczy – ich talentów, dobrych cech, szlachetnych intencji.

Podczas pracy z zespołami tkwiącymi w głębokim konflikcie warto skupić się na tym, aby ludzie siebie bardziej poznali, dostrzegli podobieństwa pomiędzy sobą i stworzyli kategorię „my” choćby tylko na czas realizacji jakiegoś zadania.

Ready to Jump: Czy konfliktów można uniknąć?

Wisława Grabarczyk – Kostka: Niektórych na pewno tak – tych, które wynikają z niedoinformowania, źle zorganizowanej współpracy, słabego zarządzania, np. niesprawiedliwych ocen, przerzucania winy za błędy na inny dział, braku kierowania się wspólnymi, nadrzędnymi celami.

Różnie bywa natomiast z konfliktami personalnymi wynikającymi z uprzedzeń, zazdrości, niezdrowej rywalizacji, plotek – dobry manager poradzi sobie z takimi postawami pracowników i potrafi zintegrować zespół i skierować jego energię na współpracę i realizację zadań, ale bywa to bardzo trudne i nie obejdzie się bez zaproszenia mediatora z zewnątrz.

Konflikty nie do uniknięcia to te, które są wpisane w rolę pełnioną w organizacji, np. związane z presją na obniżenie ceny czy zminimalizowaniem czasu realizacji zadania – te należy rozwiązywać na różnych szczeblach organizacji ze świadomością, że ich istnienie jest niezbędne dla jej rozwoju.

Istnieją również typowe konflikty interesów, które trzeba negocjować i wypracowywać kompromisy. Podobnie konflikty twórcze – które mimo towarzyszących im emocji są dla organizacji konstruktywne – dotyczą wprowadzania zmian, innowacji, optymalizacji pracy. O ile kończą się burzą mózgów i wykreowaniem korzystnego dla firmy rozwiązania…

Ready to Jump: Jakie kompetencje umożliwiają radzenie sobie z konfliktami?

Wisława Grabarczyk – Kostka: Podstawową kompetencją niezbędną do rozwiązywania konfliktów jest komunikacja, w tym asertywność, której najważniejszym elementem jest postawa partnerska i szacunek. Ponadto trzeba doskonalić współpracę, otwartość, odpowiedzialność i zdolność do krytycznego myślenia – nie da się rozwiązać konfliktu, gdy oczekuje się zmiany postawy i zachowania wyłącznie od drugiej strony, a nie od siebie…

Ready to Jump: Jaka jest rola liderów w rozwiązywaniu konfliktów?

Wisława Grabarczyk – Kostka: Rola liderów, w tym managerów działów w radzeniu sobie z konfliktami jest znacząca – osoby te powinny posiadać umiejętność współpracy międzydziałowej, w tym pozyskiwania informacji, dzielenia się wiedzą, ustalania celów strategicznych i priorytetów, ale też umiejętności mediacyjne oraz organizacyjne.

Ready to Jump: Dziękujemy za Pani czas.

Wisława Grabarczyk – Kostka: Dziękuję

Jak budować i rozwijać zwycięskie zespoły?

Jeśli chcesz, żeby zespoły w Twojej organizacji lub/i  ludzie w Twoim zespole pracowali zgodnie - „grali do jednej bramki” a konflikty sprowadzały się jedynie do wymiany konstruktywnych opinii w imię większego dobra, czyli zwiększania konkurencyjności firmy, to zachęcamy do zapoznania się z naszym projektem doradczym „Winning Teams”, którego częścią są szkolenia z zakresu zarządzania konfliktem.  

http://www.readytojump.pl/program-winning-teams.html