Jak dokonać wyboru spośród kilku ofert pracy? - Efektywne poszukiwanie i zmiana pracy

Jak dokonać wyboru spośród kilku ofert pracy? - Efektywne poszukiwanie i zmiana pracy

Klęska urodzaju (która się zdarza) w kwestii propozycji pracy może nas przytłoczyć.

Jak dokonać rozsądnego wyboru jeśli:

- aktywnie poszukujemy pracy, uczestniczymy w kilku procesach rekrutacyjnych i otrzymaliśmy dwie lub kilka ofert pracy?

- otrzymaliśmy alternatywną ofertę pracy do obecnie zajmowanego stanowiska?

- mamy ograniczony czas, a uczestniczymy w kilku procesach rekrutacyjnych i nie jesteśmy pewni, które z nich odrzucić, a w których dalej uczestniczyć?

Zazwyczaj decyzje o nowym zatrudnieniu są podejmowane mniej lub bardziej emocjonalnie. Nie zawsze szczegółowo zastanawiamy się nad naszym wyborem. Ryzyko często się opłaca, „fortuna kocha odważnych”  (ze statystyk wynika, że osoby, które częściej zmieniają pracodawców zarabiają w ciągu swojej kariery więcej). Nie zawsze jednak jesteśmy zadowoleni z własnego wyboru, starając się racjonalizować go post fatum.

Spiesząc z pomocą opracowałam zestaw pytań, które pomogą Ci dokonać racjonalnego wyboru.  Zachęcam do analizy

 1. W jakim stopniu to stanowisko jest zbieżne z moim planem kariery?
 2. W jaki sposób to stanowisko może się przyczynić do kolejnej zmiany w mojej karierze?
 3. Czy będzie to dla mnie awans poziomy czy pionowy ?
 4. Czy jest to nowe stanowisko? Dlaczego powstało?/Co stało się z moim poprzednikiem?
 5. Czego mogę się nauczyć piastując to stanowisko ?
 6. Jakie kompetencje „transferowalne” rozwinę piastując to stanowisko (np. komunikacja, zarządzanie zespołem, zarządzanie projektem, zdolności analityczne, przywództwo, zarządzanie rozproszonym zespołem, zarządzanie konfliktami, umiejętności prezentacji, strategiczne myślenie, zarządzanie ryzykiem etc.)?
 7. Jakich kompetencji mi brakuje w piastowaniu tego stanowiska? W jakim stopniu ich brak wpłynie na realizację celów? Jak planuję zapełnić luki kompetencyjne?
 8. Jaka będzie moja wartość dodana w organizacji? / Co o niej przesądzi?
 9. Dlaczego chcę pracować dla tej firmy/ organizacji (jaki jest kultura organizacji, jakie są opinie o firmie,  jak firma jest postrzegana)?
 10. Jaka jest misja, wizja i wartości firmy – czy są zbieżne z moimi?
 11. Czy podejmując to stanowisko będę miał/ miała dostęp do nowych systemów/ technologii  (jakich)?
 12. Czy podejmując to stanowisko będę miał/ miała dostęp do nowej wiedzy?
  (w jakiej postaci: szkolenia/ coaching/ mentoring/ dzielenie się najlepszymi praktykami).
 13. Czy to stanowisko pozwoli mi na rozwinięcie sieci kontaktów / w jakich obszarach?
 14. Jaką to stanowisko daje mi możliwość dalszego rozwoju wewnątrz organizacji?
 15. Czy to stanowisko może przyczynić się do mojego osobistego rozwoju  (np. praca w międzykulturowym środowisku/ praca na poziomie regionalnym/ globalnym, przeprowadzka do innego miasta/ kraju)?
 16. Jakie są główne wyzwania na tym stanowisku?
 17. Jakie są główne cele na tym stanowisku? Jak będą mierzone?  Czy są możliwe do osiągnięcia i wystarczająco ambitne?
 18. Jakie są typowe problematyczne sytuacje, z którymi będę musiała/ musiał się zmierzyć?
 19. Jakim ewentualnie zespołem będę zrządzała/ zarządzał. Co o nim wiem?
 20. Inne:  Zdefiniuj pytania, które są dla Ciebie istotne. Możesz wziąć pod uwagę następujące aspekty:

- oferowane wynagrodzenie i pakiet

- lokalizacja

- środowisko pracy

- „life & work balance”

- % podróży służbowych

- inne mające wpływ na Twoje samopoczucie i motywację

Powyższe pytania mogą również pomóc Ci w przygotowaniu się do rozmów rekrutacyjnych.

Część z nich możesz zadać potencjalnemu pracodawcy podczas interview – pamiętaj, że podczas rozmowy rekrutacyjnej masz możliwość (i jesteś zachęcany) do zadawania pytań. Mądre pytania zadawane przez Ciebie są dla osoby rekrutującej również  diagnostyczne, świadczą też o Twojej motywacji do podjęcia nowego stanowiska oraz dojrzałym podejściu do Twojej ścieżki kariery.

 

Agnieszka Piątkowska
Partner w Ready to Jump
Partner w Big Fish Poland

https://pl.linkedin.com/in/agnieszkapiatkowska

Inne artykuły z serii Efektywne poszukiwanie i zmiana pracy

Efektywna współpraca z Head Hunterem - Efektywne poszukiwanie i zmiana pracy

http://readytojump.pl/duplikat-efektywna-wsp%C3%B3%C5%82praca-z-head-hunterem-c.html

4 etapy poszukiwania pracy jak jej skutecznie szukać i nie popaść w depresję - Efektywne poszukiwanie i zmiana pracy

http://readytojump.pl/4-etapy-poszukiwania-pracy-jak-jej-skutecznie-szuka%C4%87-i-nie-popa%C5%9B%C4%87-w-depresj%C4%99-c.html

Kultura organizacyjna, dlaczego warto ją poznać - Efektywne poszukiwanie i zmiana pracy

http://readytojump.pl/kultura-organizacyjna-dlaczego-warto-j%C4%85-pozna%C4%87-c.html

Krótka historia o efektywnym poszukiwaniu pracy - Efektywne poszukiwanie i zmiana pracy

http://readytojump.pl/kr%C3%B3tka-historia-o-efektywnym-poszukiwaniu-pracy-c.html