Zarządzanie konfliktem - trening umiejętności

Zarządzanie konfliktem - trening umiejętności

Formularz kontaktowy

Cele warsztatu:

 • Rozwijanie umiejętność radzenia sobie ze sporami interpersonalnymi w firmie.
 • Nauka rozpoznawania przyczyn i konsekwencji sytuacji konfliktowych oraz rodzajów konfliktów.
 • Doskonalenie sztuki dochodzenia do porozumienia jak najmniejszym kosztem dla obu stron.
 • Poznanie technik mediacyjnych.

Zakres merytoryczny:

 1. Czy konflikt się opłaca?
 2. Konstruktywna i destrukcyjna energia konfliktu.
 3. Konflikt jako narzędzie manipulacji.
 4. Konflikt inspirujący do zmiany.
 5. Źródła i mechanizmy konfliktów w firmie i ich rozpoznawanie.
 6. Rodzaje konfliktów, ich dynamika, konflikty negocjowane i „ślepe zaułki”.
 7. Metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie konfliktem.
 8. Mediacje sytuacji konfliktowych – zasady, techniki.
 9. Specyfika konfliktu międzygrupowego w firmie.
 10. Komunikacja jako podstawa harmonijnej współpracy.
 11. Blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji.
 12. Znaczenie informacji zwrotnych.
 13. Osobowość a konflikt – indywidualny styl działania w sytuacji konfliktu – autodiagnoza.
 • Temperament
 • Asertywność
 • Inteligencja emocjonalna
 • Dojrzałość i dystans
 • Wpływ napięcia na jakość kontaktu.
 • Rozpoznawanie emocji i odczytywanie ich znaczenia.
 • Rozwijanie kompetencji w zakresie kontroli stresu i emocji.
 • Przekonania i stereotypy wywołujące lub wzmacniające konflikt.

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Zarządzanie konfliktem/ Zarządzanie emocjami/ Asertywność/ Rozumienie innych - empatia/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwój własny/ Wzbudzanie zaufania/ Orientacja na wynik/ Komunikacja/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Zręczność polityczna/ Relacje z innymi/ Negocjowanie/ Rozwiązywanie problemów/ Radzenie sobie z niepewnością/ w sytuacjach niejasnych/ Wywieranie wpływu

Metodologia:

 • Warsztat z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, takich jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne, analizy przypadków, testy, kwestionariusze, videotrening, wykład ilustrowany połączony z dyskusją kierowaną.
 • Analiza przypadków prowadzona podczas pracy w grupach pozwoli na gruntowne zbadanie prezentowanych przez trenera treści w kontekście osobistych doświadczeń Uczestników zajęć.
 • Metody dydaktyczne wykorzystane w trakcie szkolenia zapewnią aktywność każdego Uczestnika zajęć.
 • Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

Różnorodność metod prowadzenia zajęć pozwala na wymianę doświadczeń oraz pomaga uporządkować Uczestnikom posiadaną wiedzę i zdobyte umiejętności. Wypracowane na szkoleniu reguły będą oni mogli zastosować w swojej pracy zawodowej.

 

Informacje organizacyjne:

Szkolenie biznesowe dostarczane zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej, dedykowane zarówno pracownikom firm lokalnych i międzynarodowych jak i pracownikom instytucji oraz urzędów.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zarówno w większych miastach jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Gdańsk jak i w mniejszych miastach i miejscowościach.

Skontaktuj się z nami