Współpraca się opłaca czyli jak osiągać cele w różnorodnym zespole

Współpraca się opłaca czyli jak osiągać cele w różnorodnym zespole

Cel szkolenia:

 • Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności uczestników w zakresie rozpoznawania i wykorzystywania potencjału pracowników zróżnicowanych osobowościowo, wiekowo oraz kulturowo, w celu zwiększenia jakości współpracy z pomiędzy nimi.
 • Zapoznanie się z tematyką różnic interpersonalnych, ich źródeł oraz wpływu na potencjalną współpracę.
 • Poznanie specyfiki potrzeb i oczekiwań różnych grup pracowników w celu bardziej dopasowanego  motywowania pracowników i polepszenia współpracy między nimi.
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie komunikacji w różnorodnym zespołem.

Zakres merytoryczny:

Różnorodność w organizacji:

 • Co nas łączy, a co nas dzieli?
 • Czego unikać, a co twórczo wykorzystywać dla dobra organizacji i jej pracowników?

Różnice osobowościowe w zakresie stylów poznawczych:

 • W jaki sposób wpływają na realizację zadań zawodowych?
 • Budowanie różnorodnych poznawczo i osobowościowo zespołów.

Różnorodność wiekowa:

 • Jak zarządzać pokoleniem w wieku przedemerytalnym oraz pokoleniami X,Y,Z?
 • Dzielenie się wiedzą i budowanie trwałego firmowego know how.

Koncepcja 16 motywatorów Reissa – różnorodność wartości motywujących do pracy.

 • Motywatory specyficzne dla różnych pokoleń.
 • Rozpoznawanie własnych motywatorów oraz motywatorów pracowników jako źródła podobieństw i różnic potencjalnie inspirujących, ale też konfliktogennych.

Różnorodność kulturowa – potencjalny problem czy zasób w organizacji?

 • Zarządzania różnorodnością, jako stały element w strategii ogólnofirmowej

Znaczenie komunikacji we współpracy w różnorodnym zespole. Zarządzanie konfliktem w różnorodnym zespole.

Skuteczne przywództwo w różnorodnym zespole:

 • Jak efektywnie realizować cele z różnorodnym zespołem?
 • Jak zapewnić przekazywanie wiedzy i doświadczenia?
 • Jak delegować zadania pod kątem różnic cech i zachowań poszczególnych członków zespołu?

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Współpraca/ Orientacja na wynik/ Wzbudzanie zaufania/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Rozwój własny/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Ustalanie wizji i celu/ Organizacja pracy/ Zarządzanie emocjami/ Rozumienie innych – empatia/ Rozwijanie podwładnych/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Relacje z innymi/ Zręczność interpersonalna/ Motywowanie innych/ Zręczność organizacyjna/ Zarządzanie konfliktem/ Zdolności adaptacyjne

Metodologia: warsztat – wykłady i dyskusje; ćwiczenia w małych grupach  - rozpoznawanie profili motywacyjnych w zespole ( wg koncepcji Reissa)