Trening integracyjny

Trening integracyjny

Formularz kontaktowy

Cele treningu:

 • Doskonalenie indywidualnych umiejętności w sferze kontaktowania się i współpracy z innymi.
 • Kształtowanie postaw sprzyjających integracji zespołu i otwartości na innych oraz kreatywnego realizowania zadań.

Zakres merytoryczny:

1. „Ja”

 • autoprezentacja
 • konfrontacja mojego postrzegania siebie z tym, jak postrzegają mnie inni
 • moje mocne i słabe strony w kontaktowaniu się z ludźmi – sesja informacji zwrotnych

2. Zasady komunikowania się w zespole

 • podstawy dobrego kontaktu
 • rodzaje komunikowania się (komunikacja werbalna i niewerbalna, jedno- i dwukierunkowa, wizualna)
 • umiejętność słuchania i dostrajania się do partnera
 • blokady komunikacyjne i ich przyczyny

3. Asertywność w kontaktach zawodowych.

 • kim jest człowiek asertywny?
 • partnerstwo i szacunek, czyli postawa asertywna
 • granice psychologiczne – jak je ustalać? jak je rozpoznawać? jak ich bronić?
 • doskonalenie umiejętności asertywnych
 1. prośba
 2. odmowa
 3. przyjmowanie i udzielanie krytyki
 4. reagowanie na opór
 5. wyrażanie własnego zdania i opinii

4. „Ja – Zespół”

 • moje miejsce w zespole
 • co nas łączy, a w czym się uzupełniamy, czyli co nas przyciąga i inspiruje
 • rozwiązywanie problemów interpersonalnych – konstruktywna konfrontacja
 • integracja poprzez kreatywną współpracę

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Współpraca/ Podejmowanie inicjatywy/ Asertywność/ Rozumienie innych - empatia/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Rozwój własny/ Wzbudzanie zaufania/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Komunikacja/ Relacje z innymi/ Zręczność interpersonalna/ Zarządzanie konfliktem/ Rozwiązywanie problemów/ Zarządzanie emocjami/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozumienie innych – empatia

Metodologia:

Zajęcia prowadzone są w konwencji treningu psychologicznego, zawierającego ćwiczenia interpersonalne, elementy treningu asertywności, pracę w małych zespołach zadaniowych, działania na pograniczu psychologii i sztuki – muzyki i plastyki, ćwiczenia projekcyjne.

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

 

Informacje organizacyjne:

Szkolenie biznesowe dostarczane zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej, dedykowane zarówno pracownikom firm lokalnych i międzynarodowych jak i pracownikom instytucji oraz urzędów.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zarówno w większych miastach jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Gdańsk jak i w mniejszych miastach i miejscowościach.

 

 

Skontaktuj się z nami