Thinking Tools – narzędzia logicznego rozwiązywania problemów biznesowych

Thinking Tools – narzędzia logicznego rozwiązywania problemów biznesowych

Cel:

 • poznanie i przećwiczenie w praktyce zastosowanie koncepcji "poziomów oporu przed zmianą”
 • poznanie TOC („theory of constraints”) teorii ograniczeń – naukowego podejścia do zarządzania organizacją
 • zdobycie  umiejętności opracowania diagramu stanu obecnego ("CRT") oraz diagramu konfliktu ("cloud")
 • zdobycie umiejętności zastosowania  "narzędzi myślowe" do rzeczywistych problemów z wnętrza firmy

Zakres tematyczny:

 • Naukowe podejście do zarządzania organizacją.
 • „Leczenie objawowe” – najczęstsza praktyka menadżerska.
 • Dlaczego bardzo często naprawdę świetny pomysł jest odrzucany przez decydentów?
 • „Opór przed zmianą” i jego praktyczna forma.
 • Zastosowanie diagramu stanu obecnego (CRT – Current Reality Tree) dla zbudowania porozumienia co do rzeczywistych przyczyn obserwowanych zjawisk i uzgodnienia tzw. kierunkowego rozwiązania.
 • Problem jako konflikt.
 • Kompromis jako intuicyjna droga poszukiwania rozwiązań.
 • Przełamanie konfliktu.
 • Wykorzystanie diagramu konfliktu (ang. Cloud diagram) do odnalezienia przełomowego rozwiązania.
 • Wykorzystanie narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń do poprowadzenia w organizacji dyskusji o źródłach problemów jakie na co dzień obserwowane są przez wszystkich pracowników w różnych obszarach.
 • Identyfikacja kluczowych ograniczeń w firmie

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje: 

Orientacja na wynik/ Zarządzanie złożonością/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Rozwój własny/ Radzenie sobie w sytuacjach niejasnych/ Myślenie strategiczne/ Podejmowanie decyzji/ Zarządzanie zmianą/ Zdolności adaptacyjne/ Rozwiązywanie problemów/ Zręczność organizacyjna/ Relacje z innymi/ Krytyczne myślenie/ Zarządzanie konfliktem/ Wywieranie wpływu

Metody szkoleniowe: szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją.