Thinking Tools – narzędzia diagnozy strategicznej

Thinking Tools – narzędzia diagnozy strategicznej

Cel szkolenia:

 • poznanie zbioru narzędzi innowacyjnego rozwiązywania problemów wynikających z metodyki Systematic Inventive Thinking (narzędzia stosowane wszędzie tam,  gdzie znajomość przyczyny obserwowanych zjawisk nadal nie pozwala nam podjąć skutecznego działania, przede wszystkim dlatego, że przyczyny te znajdują się poza obszarem naszej kontroli)
 • zdobycie umiejętności zastosowania "narzędzi myślowe" do rzeczywistych problemów z wnętrza firmy

Zakres tematyczny:

 • Naukowe podejście do zarządzania organizacją.
 • Dlaczego bardzo często naprawdę świetny pomysł jest odrzucany przez decydentów?
 • „Opór przed zmianą” i jego praktyczna forma.
 • Zastosowanie diagramu stanu obecnego (CRT – Current Reality Tree) dla zbudowania porozumienia co do rzeczywistych przyczyn obserwowanych zjawisk i uzgodnienia tzw. kierunkowego rozwiązania.
 • Problem jako konflikt. Kompromis jako intuicyjna droga poszukiwania rozwiązań. Przełamanie konfliktu.
 • Wykorzystanie diagramu konfliktu (ang. Cloud diagram) do odnalezienia przełomowego rozwiązania.
 • Wykorzystanie narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń do poprowadzenia w organizacji dyskusji o źródłach problemów jakie na co dzień obserwowane są przez wszystkich pracowników w różnych obszarach.
 • Identyfikacja kluczowych ograniczeń w organizacji.
 • Różnica pomiędzy problemem a „sytuacją problemową”.
 • Sytuacja problemowa jako źródło poszukiwania innowacji. Dwa etapy procesu myślenia innowacyjnego.
 • Nie intuicyjne metody poszukiwania nowych rozwiązań.
 •  „Rozwiązanie eleganckie” w języku innowacji.
 • Technika „zmiany jakościowej”  oraz „bezpośredniego otoczenia” w generowaniu nowych koncepcji.
 • Organizowanie pracy nad rozwiązywaniem sytuacji problemowej w sposób systematyczny.
 • Pomysł vs. Koncepcja.
 • Wykorzystanie koncepcji NFS dla uporządkowania wygenerowanych pomysłów.
 • Szablon opisu koncepcji.
 • Przełożenie wyników zastosowania narzędzi myślowych na portfel projektów, którego wdrożenie skutecznie usunie wszystkie ograniczenia.

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Orientacja na wynik/ Zarządzanie złożonością/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Rozwój własny/ Radzenie sobie w sytuacjach niejasnych/ Myślenie strategiczne/ Świadomość biznesowa/ Podejmowanie decyzji/ Wizja strategiczna/ Zręczność organizacyjna/ Odwaga menedżerska/ Zarządzanie zmianą/ Zarządzanie konfliktem/ Krytyczne myślenie

Metody szkoleniowe: szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją.