Szkolenia

Akademia VUCA

Akademia VUCA

Pojęcie VUCA narodziło się w latach 90tych w środowisku wojskowym U.S. Army War College na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny. VUCA Określał ówczesną rzeczywistość, w której liderzy musieli podejmować decyzje charakteryzującą się: V - Volatility – zmiennością U - Uncertainty – niepewnością C - Complexity – złożonością A - Ambiguity – niejednoznacznością. VUCA przeżywa od tego czasu renesans zarówno w koncepcjach wojskowych, jak i w koncepcjach w przywództwa strategicznego, które mają zastosowanie w wielu organizacjach, począwszy od korporacji nastawionych na zysk po organizacje edukacyjne. Liderzy nieustannie muszą liczyć się ze zmianami, które nie zawsze są łatwe do przewidzenia. Zmiany zachodzą coraz szybciej, co wymaga od liderów elastycznego podejścia, ciągłego uczenia się i umiejętności rozwiązywania coraz bardziej kompleksowych problemów przy jednoczesnym braku całościowych danych. Zmienia się paradygmat przywództwa a co za tym idzie zmieniają się również kompetencje poszukiwane u współczesnych liderów i członków zespołów. Są to m. in: odporność psychiczna, kreatywność, praca zespołowa oparta na postawie wygrana - wygrana, umiejętność łagodzenia i rozwiązywania konfliktów, wyciąganie wniosków z popełnianych błędów i wcielanie w życie innowacyjnych rozwiązań. Istotna jest również umiejętność pozyskiwania, przetwarzania informacji i ich właściwego wykorzystania w sposób wieloaspektowy i systemowy. Cenne są osoby, które potrafią myśleć twórczo w sytuacji kryzysowej i zarazem nie boją się pracy zespołowej. Tym samym warto podkreślić, że nie oznacza to wyparcia się indywidualności. Chodzi raczej o wspólne działanie i niekonfliktowość w sytuacjach, gdy jest to niezbędne. Nie bez znaczenia jest także umiejętność wyciągania wniosków i wcielanie ich w życie, gdy trudna sytuacja zostanie zażegnana. Dużą wartość przykłada się także do umiejętnego pozyskiwania informacji, ich interpretowania, właściwego wykorzystywania oraz podejmowania decyzji. Nasza Akademia VUCA dedykowana jest rozwojowi właśnie tych nowoczesnych kompetencji. Zapraszamy do współpracy. Szkolenia W ramach Akademii VUCA ofertujemy następujące moduły szkoleniowe. Akademię przygotowujemy pod konkretne oczekiwania klienta i dostosowujemy do odbiorców szkoleń.

Czytaj więcej
Rozwój zespołów

Rozwój zespołów

Szkolenia biznesowe dedykowane są różnego rodzaju zespołom (sprzedaż, księgowość, IT, produkcja, zakupy, marketing, obsługa klienta, logistyka, utrzymanie ruchu, transport, spedycja, jakość, inżyniering, R&D, projektowym). Mogą być to zespoły wielokulturowe oraz rozproszone geograficznie. Celem naszych szkoleń jest rozwój efektywnie współpracujących zespołów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych modułów szkoleniowych. Tagi: szkolenia dla biznesu, szkolenia dla firm, szkolenie analiza transakcyjna, szkolenie team building, szkolenie z komunikacji, szkolenie zarządzanie zespołem, warsztaty budowanie zespołu, szkolenia biznesowe warszawa, szkolenia dla firm warszawa, szkolenia otwarte warszawa, szkolenie analiza transakcyjna.

Czytaj więcej
Kadra zarządzająca - liderzy, przyszli liderzy

Kadra zarządzająca - liderzy, przyszli liderzy

Szkolenia dedykowane są średniej i wyższej kadrze menedżerskiej oraz osobom aspirujących do ról menedżerskich (np. objętych programem sukcesji lub rozwoju talentów). Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom rynku jakim jest rozwój przywództwa w organizacjach (źródło: raport Deloitte Trendy HR 2016r.). Nasze moduły szkoleniowe pokrywają wszystkie aspekty efektywnego przywództwa. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych modułów szkoleniowych. Tagi: szkolenia dla biznesu, szkolenia dla firm, szkolenie analiza transakcyjna, szkolenie team building, szkolenie z komunikacji, szkolenie zarządzanie zespołem, warsztaty budowanie zespołu, szkolenia biznesowe warszawa, szkolenia dla firm warszawa, szkolenia otwarte warszawa, szkolenie analiza transakcyjna.

Czytaj więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi / HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi / HR

Szkolenia dedykujemy funkcji HR. Naszą misja jest wsparcie działów HR w rozwoju kompetencji tak, aby stanowiły solidną podporę dla działań strategicznych w organizacji oraz generowały istotną wartość dodaną. Celem jest odejście od funkcji taktyczno – operacyjnej na rzecz funkcji strategicznego biznes partnera. Tagi: szkolenia dla biznesu, szkolenia dla firm, szkolenie analiza transakcyjna, szkolenie team building, szkolenie z komunikacji, szkolenie zarządzanie zespołem, warsztaty budowanie zespołu, szkolenia biznesowe warszawa, szkolenia dla firm warszawa, szkolenia otwarte warszawa, szkolenie analiza transakcyjna.

Czytaj więcej
Wellbeing

Wellbeing

Warsztaty dedykowane wszystkim tym, którzy mają do czynienia ze stresem w pracy. Przekazujemy wiedzę na temat: rozpoznawania przyczyn i objawów stresu w pracy, umiejętności stosowania technik redukujących napięcie, rozwijanie kompetencji obniżających negatywne emocje i poczucie presji. Dzięki naszym warsztatom: zwiększysz świadomość wpływu sytuacji stresowych na jakość ich życia i efektywność w pracy, nauczysz się jak efektywnie odpoczywać, wyciszyć się i zregenerować siły.

Czytaj więcej