Strategiczny HR - Program Strategic HR

Strategiczny HR - Program Strategic HR

Program jest dedykowany przedstawicielom działu HR lub też jeśli ta funkcja nie istnieje w organizacji – dyrektorom zarządzającym/ operacyjnym, członkom zarządów.

Etapy programu

1. Diagnoza obecnej sytuacji:

 • rozmowa z klientem (sytuacja obecna vs. sytuacja pożądana)
 • diagnoza funkcji HR (ankiety, analiza dokumentów i procedur)
 • diagnoza jakich narzędzi i systemów brakuje
 • badanie satysfakcji pracowników

2. Informacja zwrotna:

Feedback + rekomendacje wdrożeniowe – obejmującego następujące obszary:
 • Modele kompetencyjne
 • Zarządzanie talentami 
 • Zarządzanie rozwojem i sukcesją
 • Zarządzanie stanowiskami krytycznymi
 • Systemy oceny okresowej pracowników 
 • Systemy motywacyjne
 • Wdrażanie kultury organizacji uczącej się

3. Działania rozwojowe:

Cykl warsztatów lub szkolenia biznesowe dla HR (w zależności od potrzeb) przykłady zakresu:

4. Follow up lub superwizja wdrożenia (w zależności od projektu)