SIT – narzędzia do tworzenia innowacji

SIT – narzędzia do tworzenia innowacji

Cel szkolenia:

 • Poznanie zbioru narzędzi SIT, czyli  zbioru narzędzi służących tworzeniu innowacji opracowany przez grupę izraelskich badaczy zajmujących się badaniem wzorców myślowych.
 • Umożliwienie każdemu uczestnikowi stania się skutecznym innowatorem, dzięki wykorzystaniu narzędzi SIT.
 • Wygenerowanie zupełnie nowych, innowacyjnych koncepcji dających się od razu wdrożyć.

Zakres tematyczny:

New product/service development

 • „Inside the box thinking”? Dwa etapy procesu myślenia innowacyjnego.
 • Dlaczego wszyscy chcą być innowacyjni a bardzo niewielu skutecznie potrafi innowacje wypracować

 i wdrożyć?

 • Co to jest Fiksacja? Jak zmusić swój umysł do jej przełamania?
 • Co oznacza zasada Function Follows Form? Zastosowanie FFF dla wybranego przedmiotu.
 • Na czym polegają wzorce tworzenia innowacji? Ile ich jest?
 • Techniki systematycznego tworzenia innowacji: odejmowanie, dzielenie, mnożenie, nadawanie nowych funkcji, tworzenie nowych zależności między atrybutami
 • Jak zorganizować proces tworzenia innowacji?

Innowacyjne rozwiązywanie problemów

 • Różnica pomiędzy problemem a „sytuacją problemową”.
 • Sytuacja problemowa jako źródło poszukiwania innowacji. Dwa etapy procesu myślenia innowacyjnego.
 • Nie intuicyjne metody poszukiwania nowych rozwiązań.
 • Fiksacja i sposoby jej przełamywania.
 • „Rozwiązanie eleganckie” w języku innowacji.
 • Technika „zmiany jakościowej” w generowaniu nowych koncepcji.
 • Technika „bezpośredniego otoczenia” w generowaniu nowych koncepcji
 • Organizowanie pracy nad rozwiązywaniem sytuacji problemowej w sposób systematyczny.
 • Pomysł vs. Koncepcja
 • Wykorzystanie koncepcji NFS dla uporządkowania wygenerowanych pomysłów.
 • Szablon opisu koncepcji.

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Orientacja na klienta/ Orientacja na wynik/ Docenianie różnorodności/ Zarządzanie złożonością/ Myślenie strategiczne/ Podejmowanie inicjatywy/ Propagowanie innowacji/ Podejmowanie decyzji/ Krytyczne myślenie

Metody szkoleniowe: szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją. Podczas szkolenia uczestnicy pracują nad realną biznesową potrzebą – efektem warsztatu jest wygenerowanie zupełnie nowych, innowacyjnych koncepcji dających się od razu wdrożyć.