Rozwój Liderów - Program Leadership Pool

Rozwój Liderów - Program Leadership Pool

Program jest dedykowany menedżerom/ liderom lub osobom aspirującym do tej roli w przyszłości (np. objętych programem zarządzania talentami).

Etapy programu

1. Diagnoza obecnej sytuacji:

  • rozmowa z klientem (sytuacja obecna vs. sytuacja pożądana)
  • Assessment Center/Development Center – wybór kandydatów do programu lub przegląd kompetencji zespołu
  • badania ankietowe
  • wywiady

2. Informacja zwrotna:

  • Feedbacki po AC/DC
  • Raport - rekomendacje rozwojowe, plan edukacyjny (grupowy + indywidualny)

3. Działania rozwojowe. Przykładowy cykl warsztatów/szkoleń i działań wdrożeniowych:

4. Follow up w formie sesji coachingowych dla poszczególnych osób – zindywidualizowana forma (indywidualne sesje rozwojowe). Coaching w procesie zmiany.