Quick step into time management

Quick step into time management

Cel szkolenia:

 • Opanowanie sposobów planowania i ustalania priorytetów.
 • Rozwijanie umiejętności  formułowania rzeczywistych celów.
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania sobą w czasie i pracy pod presją.

Zakres tematyczny:

Zarządzanie własnym czasem jako zarządzanie samym sobą

 • zarządzanie samym sobą - określenie własnych słabych i mocnych stron
 • złodzieje czasu, czynniki podwyższające i obniżające efektywność działania
 • dziesięć zasad dobrej organizacji czasu

Wyznaczanie celów zawodowych

 • reguły formułowania celów osobistych i zawodowych
 • metoda KWARC czyli konkretnie, wymiernie, ambitnie, realistycznie i na czas

Planowanie - ustalanie priorytetów i efektywne osiąganie celów

 • planowanie jako wypadkowa strategicznego myślenia
 • szukanie ukrytej struktury zadania, czyli, od czego zaczynać planowanie

Zasady planowania – ćwiczenia grupowe

 • zasada Pareto w zarządzaniu czasem
 • zasada Eisenhowera w ustalaniu priorytetów
 • analiza „ABC” i sposoby zwalczania odkładania zadań ważnych  „na potem”

Zasady dobrej organizacji pracy

 • przepływ informacji jako warunek dobrej organizacji pracy
 • umiejętność precyzyjnego i selektywnego zbierania informacji
 • podejmowanie decyzji
 • delegowanie uprawnień

Planowanie pracy a wydolność psychofizjologiczna

 • krzywa wydajności i rytmy biologiczne – ćwiczenia indywidualne
 • krzywa zakłóceń i krzywa zadań
 • praca pod presją
 • czynniki podwyższające kondycję psychofizyczną i odporność na stres w pracy

Czas trwania: 1 dzień

Doskonalone kompetencje:

Orientacja na wynik/ Zarządzanie złożonością (complexity management)/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Rozwój własny/ Work/Life Balance/ Asertywność/ Delegowanie/ Organizacja pracy

Metody szkoleniowe: wykład, dyskusja, ćwiczenia zespołowe, testy i kwestionariusze, mapa umysłu.