Project Management Workshop - praktyczne zarządzanie projektem

Project Management Workshop - praktyczne zarządzanie projektem

Cel szkolenia:

 • przygotowanie uczestników do samodzielnego zaplanowania i nadzorowania realizacji projektu
 • uzgodnienie języka i narzędzi stosowanych dla planowania i nadzorowania realizacji projektu
 • omówienie praktycznych doświadczeń w zakresie różnych technik planowania, zarządzania ryzykiem w projekcie, planowania i monitorowania kosztów projektu.
 • zdobycie umiejętności oceny jakie są wady i zalety poszczególnych narzędzi i nauczy zenie się stosowania tych, które najbardziej przystają do danego projektu.

Zakres tematyczny:

Wstęp

 • Co to jest projekt i czym różni się od innych form pracy?
 • Jak wygląda proces zarządzania projektami? Jak powinien przebiegać? Dlaczego "zarządzanie projektem" nie istnieje?
 • Skąd się biorą projekty w organizacji, jak ustalić, który projekt wart jest realizacji?
 • Jakie są kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami?
 • Jakie są fazy planowania projektu? Która z nich jest najtrudniejsza a która najważniejsza?

 Definiowanie projektu

 • Dlaczego definiowanie projektu trzeba zacząć od sformułowania misji?
 • Co to są cele projektu? Jakie rodzaje celów powinno się rozważyć? Dlaczego definiowanie celów to jedna z najtrudniejszych dyskusji w planowaniu projektu?
 • Co to są produkty projektu i czym różnią się od celów projektu?
 • Co to są kryteria odbioru i czemu ich ustalenie jest tak ważne dla sensownego zdefiniowania projektu?
 • Jak ustalać priorytety w projekcie? Dlaczego ich ustalenie jest konieczne dla rozpoczęcia szczegółowego planowania projektu?
 • Co to jest WBS? Czym się różni od PBS?
 • Dlaczego nie wolno przygotowywać WBS od razu w komputerze?
 • Dlaczego w pracy nad WBS proces jest ważniejszy niż wynik?
 • Jakie są zasady opracowywania WBS?
 • Co to jest sieć projektu i po co się ją opracowuje?
 • Jak zweryfikować poprawność sieci projektu?
 • Dlaczego elementem definiowania projektu powinna być analiza ryzyka?
 • Jakie są standardowe techniki analizy ryzyka? Które z nich są przydatne na etapie planowania projektu?
 • Na czym polega technika analizy potencjalnych problemów? Jak ją zastosować w ramach definiowania projektu?
 • Jak ulepszyć plan projektu o wyniki analizy ryzyka?
 • Na czym polega etapowe planowanie projektu? Jakie wynikają z niego korzyści?
 • Jakie wygląda modelowa struktura zarządzania projektem? Jakie występują w niej role?
 • Dlaczego trzeba wstępnie określić strukturę zarządzania przez zakończeniem definiowania projektu?
 • Jaką decyzję musi podjąć sponsor projektu na zakończenie fazy definiowania?

Oszacowanie zasobów

 • Jak trzeba uszczegółowić sieć projektu aby możliwe było oszacowanie zasobów?
 • Kto odpowiada za oszacowanie zasobów? Kto jest potrzebny do wykonania tego zadania?
 • W jaki sposób i przy pomocy jakich narzędzi należy zorganizować pracę nad oszacowaniem zasobów aby zadanie to nie trwało nadzwyczaj długo?
 • Jakie są metody szacowania zasobów i kiedy je zastosować?
 • Jak określić kto jest potrzebny do realizacji i zarządzania pracami w projekcie?
 • Jak uzgodnić odpowiedzialność za realizację i zarządzanie pracami? Jak ją zapisać?
 • Jaką decyzję musi podjąć sponsor projektu na zakończenie fazy oszacowania zasobów?

Opracowanie harmonogramu

 • Co to jest harmonogram i do czego służy?
 • Na czym polega standardowe podejście do tworzenia harmonogramu i dlaczego się ono w praktyce nie sprawdza?
 • Jak należy ulepszyć metodę ścieżki krytycznej aby była ona pomocna w codziennym zarządzaniu projektem zamiast przeszkadzać?
 • Co to jest wykres Gantta i dlaczego nie wolno go używać do codziennej komunikacji?

Nadzorowanie realizacji projektu

 • Dlaczego plan projektu to nie rzeczywistość i jakie są tego konsekwencje?
 • Jakie metody monitorowania postępu prac w projekcie można zastosować i jakie będą tego negatywne konsekwencje? Co podpowiada praktyczne doświadczenie?
 • Dlaczego każdy doświadczony kierownik projektu intuicyjnie wprowadza w swoje zachowania szereg dobrych praktyk na pierwszy rzut oka niezgodnych z regułami sztuki?
 • Jaka metoda bieżącego zarządzania jest najbardziej skuteczna i dlaczego? Jakiego wymaga przygotowania ze strony wszystkich uczestników projektu?
 • Jakie zasady i reguły postępowania musi ustalić i wdrożyć kierownik projektu aby upewnić się, że ma rzeczywistą kontrolę nad postępem prac?
 • Jaki "system wczesnego ostrzegania" należy wdrożyć w ramach tych reguł aby możliwe było praktyczne zarządzanie ryzykiem w projekcie?
 • Jak objąć tymi regułami podwykonawców aby wszyscy zaangażowani w realizację projektu "grali do jednej bramki"?

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje: 

Orientacja na wynik/ Zarządzanie złożonością (complexity management)/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Radzenie sobie w sytuacjach niejasnych/ Myślenie strategiczne/ Świadomość biznesowa/ Współpraca/ Podejmowanie decyzji/ Przewodzenie zmianom/ Zarządzanie konfliktem/ Zręczność organizacyjna/ Zręczność interpersonalna/ Komunikacja/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Organizacja pracy

Metody szkoleniowe: Szkolenie ma formę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerem– praca nad projektami stanowi 50% zajęć. Większość treści prezentowana jest w postaci ćwiczeń, tj.: analiza ciekawych przypadków, praca indywidualna i grupowa nad wybranymi case studies, dyskusje, symulacje zadań zespołowych