Performance appraisal feedback – prowadzenie rozmów rozwojowych dla liderów

Performance appraisal feedback – prowadzenie rozmów rozwojowych dla liderów

Cel szkolenia:

 • Uściślenie wiedzy z zakresu celów ocen okresowych, jego znaczenia dla motywowania i podnoszenia efektywności pracy oraz kształtowania postawy rozwojowej.
 • Uzbrojenie w narzędzia prowadzenia rozmów oceniających.
 • Trening praktycznego wykorzystania technik oceny.
 • Dostarczenie wiedzy na temat potencjalnych błędów oceny.
 • Umocnienie w asertywnej postawie w sytuacji prowadzenia oceny i rozmowy rozwojowej.
 • Wpływanie na zmianę postaw i zachowań pracowników.
 • Umiejętność wykorzystania feedbacku w rozmowie.
 • Praktyczne stosowanie technik rozmowy ukierunkowanej na rozwój.

Zakres merytoryczny:

 • Wprowadzenie - system ocen okresowych w świetle polityki personalnej organizacji.
 • Rozmowa oceniająca.
 • Omówienie definicji, struktury i specyfiki rozmowy rozwojowej, jej charakterystyka (p.w. czym różni się od rozmowy oceniającej);
 • Cele do osiągnięcia podczas rozmów: jak przygotować się do rozmowy, jak komunikować cele pracodawcy, jak udzielać informacji zwrotnej, jak motywować pracownika do stawiania celów i planowania konkretnych działań rozwojowych?
 • Trening rozmów rozwojowych:

- rozmowa prowadzona za pomocą pytań o charakterze coachingowym,

- rozmowa na bazie informacji zwrotnej — praca na wybranym realnym case study,

- rozmowa nt. celów zawodowych i rozwojowych – praca w oparciu o własne case study lub przygotowane scenariusze

 • Najczęstsze błędy oceny i jak ich unikać?
 • Komunikacja w procesie oceniania. Najczęściej popełniane błędy w procesie oceniania.
 • Asertywne modelowanie postaw i zachowań pracowników wobec ocen.

 

Czas trwania: 2 dni

Metodologia: zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują ćwiczenia zespołowe i indywidualne, analizy przypadków, symulacje, mini wykłady połączone z dyskusją, testy i kwestionariusze auto diagnostyczne oraz technikę „burzy mózgów”. Indywidualna informacja zwrotna o ćwiczeniach – praca metodą „reflecting team”, polegającą na wzajemnym udzielaniu informacji zwrotnych przez uczestników warsztatu wspartym o obserwacje trenerów.

Doskonalone kompetencje:

Współpraca

Wzbudzanie zaufania

Budowanie  efektywnych zespołów  

Docenianie różnorodności    

Odwaga menedżerska

Komunikacja

Zarządzanie konfliktem

Zręczność interpersonalna

Asertywność

Dbałość o zespół/ o podwładnych

Zarządzanie konfliktem

Rozwiązywanie problemów