Mastermind Leader – trening logiki i krytycznego myślenia dla liderów i przyszłych liderów

Mastermind Leader – trening logiki i krytycznego myślenia dla liderów i przyszłych liderów

Cel szkolenia:

 • Rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia i komunikowania nie popadając przy tym w konflikty i osiągać cele.
 • Rozwinięcie odwagi w dyskutowaniu - skupianie się na problemie i argumentowanie do rzeczy, a nie do osoby oraz przy uszanowaniu odmiennego zdania i niepopadanie w konflikty
 • Uświadomienie i doświadczenie m.in. na przykładzie debaty oksfordzkiej krytycznego myślenia w praktyce rozważając kluczowy problem dla firmy lub bioetyczny
 • Poznanie narzędzi krytycznego myślenia
 • Poznanie stylów myślenia i komunikacji oraz ich wpływu na skuteczność biznesową i relacje międzyludzkie

Zakres merytoryczny:

 • Wprowadzenie. Myślenie, czyli co? Czym jest myślenie krytyczne?
 • Sceptycyzm jest ok. Jak być krytycznym nie wobec rozmówcy, a problemu?
 • Fakt czy opinia: Prawda | nieprawda | kłamstwo | rzeczywistość | fakt | opinia | argument.
 • Pułapki języka: Wieloznaczność słów.
 • Słuchanie czy słyszenie? Poziomy i narzędzia słyszenia.
 • Jak rozumować poprawnie? Rozumowanie poprawne i niepoprawne | przesłanka I błędy logiczne  |  sprzeczność logiczna.
 • Jak rozumować niezawodnie? Indukcja a dedukcja.
 • Jak zaprzyjaźnić się z problemami? Formułowanie problemów i poszukiwanie rozwiązań | teza, antyteza, synteza.
 • Jak stawiać cele? Formułowanie celów i dochodzenie do nich we wspólnej oraz krytycznej pracy.
 • Jaka jest alternatywa czy może alternatywy? Stosowanie myślenia alternatywnego w poszukiwaniu rozwiązań.
 • Precyzja ma znaczenie. Jak komunikować się precyzyjnie?
 • Jak pytać? Pytania krytyczne i otwarte.
 • Jak argumentować? Sposoby i narzędzia argumentacji.
 • Jak odróżnić argumenty od propagandy? Sposoby prowadzenia rzeczowej dyskusji.
 • Style myślenia i komunikacji oraz ich wpływ na relacje międzyludzkie i osiąganie celów biznesowych.
 • Krytycznie i etycznie. Jak dyskutować by nie urazić oraz nie wpadać w konflikty a szukać rozwiązań?

Czas trwania: 2 dni

Metodologia: ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe (pary, trójki, zespoły), wykład, dyskusja, debata oksfordzka, debata moderowana, design thinking