Managerial Courage – odwaga menedżerska i zarządzanie zmianą dla kadry zarządzającej

Managerial Courage – odwaga menedżerska i zarządzanie zmianą dla kadry zarządzającej

Cel szkolenia:

 • Poznanie i zrozumienie zmian jakie zachodzą we współczesnych organizacjach (ich natury, różnorodności, a także tempa)
 • Zrozumienie wpływu zmian na pracowników, strukturę oraz kulturę organizacji, a także ich wzajemnego oddziaływania. Zdobycie umiejętności przekonywania innych do proponowania zmian.
 • Umiejętność rozpoznawania obaw i wątpliwości pracowników związanych ze zmianą i świadomym pomaganiu im w radzeniu sobie ze zmianą.
 • Stwarzanie warunków do tego, aby pracownicy efektywnie poradzili sobie ze zmianą.
 • Poznanie etapów przechodzenia pracowników oraz całej organizacji przez zmiany wynikające z nowych strategii. Zapoznanie się z zasadami, metodami i narzędziami wspomagającymi zarządzanie zmianami. Nabycie umiejętności utrzymywania pozytywnych efektów zmiany.

Zakres merytoryczny:

Przywództwo we wdrażaniu zmian:

 • Narzędzia budowania autorytetu i podejmowania decyzji.
 • Przejmowanie odpowiedzialności - cechy przywódców.
 • Inteligencja emocjonalna
 • Zwiększenie samodzielności podczas podejmowania decyzji. Osobowość przywódcy vs. osobowość lidera.
 • Komunikacja we wdrożeniu strategii i w zarządzaniu zmianą.
 • Jak budować organizację wygrywającą? Jak przełożyć misję, wizję oraz wartości organizacji na pożądane zachowania kadry menedżerskiej i pracowników?
 • Rola i zadania przywódcy we wdrożeniu strategii organizacji. 4 kroki reakcji na zmiany

Jak rozwijać zespół menedżerski gwarantujący wdrożenie strategii?

 • Jak dobrać dobrze funkcjonujący zespół menedżerski?
 • Planowanie i organizowanie pracy zespołu – jak osiągnąć efekt synergii?
 • Przywództwo sytuacyjne - praktyczny model zarządzania menedżerami oraz zespołami menedżerskimi. Ken Blanchard.

Jak inspirować menedżerów do realizacji ambitnych celów firmy?

 • Psychologia motywacji – uniwersalne i skuteczne modele aktywizujące menedżerów. W jaki sposób przywództwo może stać się motywatorem?

Jak delegować odpowiedzialność na kadrę menedżerską?

 • Jak zachęcać menedżerów do podejmowania ryzyka i odpowiedzialności?
 • Stopnie delegowania odpowiedzialności w zależności od fazy rozwoju zespołu menedżerskiego. Techniki i narzędzia efektywnego delegowania.

Zarządzanie zmianą

Główne przyczyny zmian

Podstawowe bariery zmian. Jakie są bariery wdrażania strategii i zmian i jak je przezwyciężyć?

4 kroki reakcji na zmiany.

 • Jakie są potrzeby związane ze zmianą, na każdym z jej etapów?
 • Dostosowanie działań kierowniczych do potrzeb pracowników.
 • W jaki sposób szef powinien dostosować swoje działanie do specyficznych potrzeb pojawiających się u pracowników w zmianie?
 • Jak ludzie reagują na zmiany? Profile reagowania na zmiany.
 • Sposób, w jaki sposób ludzie reagują na zmiany
 • Jak firmy mogą dostosować się do zmian?
 • Jak zmotywować ludzi do zmiany – rozmrażanie organizacji
 • Jak zachować to, co najlepsze po zmianie? – zamrażanie zmiany.

6 praktycznych kroków prowadzących do realizacji zamierzeń

12 kroków wyznaczania celów

Czas trwania: 3 dni

Doskonalone kompetencje:

Odwaga menedżerska / Zarządzanie zmianą/  Orientacja na wynik/ Współpraca/ Wzbudzanie zaufania/ Rozwój własny/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Radzenie sobie w sytuacjach niejasnych/ Komunikacja/  Zręczność interpersonalna/ Motywowanie innych/ Negocjowanie/ Zarządzanie konfliktem/ Przewodzenie zmianom/ Zarządzanie interesariuszami/ Wizja strategiczna/ Podejmowanie decyzji/ Podejmowanie inicjatywy/ Przywództwo/ Współpraca/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie podwładnych/ Delegowanie/ Asertywność/ Rozumienie innych – empatia/ Zarządzanie emocjami

Metodologia: szkolenie będzie realizowane metodami warsztatowymi, angażującymi uczestników, przewidziane są m.in.: odgrywanie ról – scenki, (ew. rejestrowane kamerą), ćwiczenia w grupie, ćwiczenia w podgrupach, dyskusje, praca indywidualna.