Kultura organizacyjna - Program Winning Culture

Kultura organizacyjna - Program Winning Culture

Program jest dedykowany najwyższej kadrze menedżerskiej odpowiedzialnej za wprowadzanie i kształtowanie kultury organizacji.

Etapy programu

1. Diagnoza obecnej sytuacji:

 • diagnoza kultury organizacyjnej (wg modelu Cemerona) vs. strategii
 • badanie klimatu organizacyjnego
 • rozmowa z klientem (sytuacja obecna vs. sytuacja pożądana)
 • extended Disc „zaangażowanie i satysfakcja pracowników”

2. Informacja zwrotna:

 • Feedback + rekomendacje wdrożeniowe

3. Wdrożenie i działania rozwojowe:

 • Szkolenia i/lub warsztaty strategiczne z definiowania wizji, misji i celów strategicznych
 • Kształtowanie kultury – warsztaty z zespołem zarządzającym i kluczowymi menedżerami nt. definiowania kultury optymalnej (wymaganej przez strategię)
 • Warsztat myślenia strategicznego
 • Warsztat z zarządzania zmianą
 • Zbudowanie planu wdrożenia optymalnej kultury organizacyjnej wspierającej strategię biznesową
 • Badanie, diagnozowanie, zmiana kultury organizacyjnej
 • Budowanie systemów uczenia się organizacyjnego

4. Superwizja wdrożenia.