Komunikacja inteligentna emocjonalnie - zwiększenie precyzji w komunikacji

Komunikacja inteligentna emocjonalnie - zwiększenie precyzji w komunikacji

Formularz kontaktowy
Cel szkolenia:
 • Określenie własnego stylu komunikowania się pod kątem nastawienia na cel i na relacje, skupienia na faktach i na emocjach; nastawienia poznawczego vs. oceniającego.
 • Poznanie istoty zachowań charakteryzujących się wysoką inteligencją emocjonalną i ich wartości.
 • Rozwinięcie precyzji w komunikowaniu się z uwzględnieniem różnic między ludźmi.
 • Podniesienie skuteczności komunikacji i umiejętności dopasowania jej do sytuacji i osoby.
 • Kształtowanie postawy partnerskiej w komunikacji.

Zakres merytoryczny

1. Ja we współczesnym świecie bodźców

 • „Przebodźcowany” i „niedobodźcowany” – jakich informacji mi brakuje, jakich mam nadmiar?
 • Jakiego typu bodźce/informacje ignoruję? Jakie są tego konsekwencje?
 • Jak reaguje na nadmiar/niedobór informacji?
 • Jak inni na to reagują?
 • Co nas najbardziej frustruje w komunikacji?

2. Czy wysyłane przeze mnie komunikaty są spójne

 • Słowa a mowa ciała - moje komunikaty werbalne i niewerbalne.
 • Moje intencje a wypowiadane przeze mnie treści
 • Precyzja mojej komunikacji – doskonalenie umiejętności precyzyjnego werbalizowania myśli.
 • Jak słucham i jak przetwarzam informacje? – rola emocji i wartości.
 • Co pomijam w komunikacji i jakie są tego konsekwencje dla innych?
 • Co dodaję? – czyli moje projekcje i ich znaczenie.
 • Dobór formy i sposobu komunikacji do odbiorcy – dopasowanie stylów komunikacji do typu poznawczego odbiorcy.

3. Bariery komunikacyjne

Bariery wynikające z emocji - wprowadzenie do koncepcji Inteligencji emocjonalnej:

 • Moje emocje i co z nimi robię
 • Twoje emocje i jak na nie reaguję?
 • Jakie znaczenie ma rozpoznawanie emocji?
 • Jakie znaczenie ma dyskontowanie emocji?

Bariery na poziomie treści wypowiedzi:

 • Fakty i opinie
 • Klarowność komunikatu i struktura wypowiedzi

Bariery wynikające z postawy.

4. Informacje zwrotne – zwierciadło społeczne

 • Sztuka udzielania skutecznego feedbacku – techniki.
 • Intencje podczas feedbacku.
 • Rozwojowy aspekt informacji zwrotnej.
 • Jak ustalić i respektować granice?
 • Co mówić, a czego nie…

Informacje organizacyjne:

Najbliższy termin szkolenia: ---

Czas trwania: 2 dni

Miejsce szkolenia: Warszawa

Koszt uczestnictwa: 1800 netto + 23 % VAT

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl 

 

Doskonalone kompetencje:

Orientacja na klienta /Orientacja na wynik /Współpraca/Wzbudzanie zaufania/Rozwój własny /Budowanie  efektywnych zespołów/Odwaga menedżerska / Rozwój własny/ Orientacja na wynik/ Planowanie i ustalanie  priorytetów/ Orientacja na klienta/ Docenianie różnorodności/ Zarządzanie emocjami/ Wywieranie wpływu/ Rozumienie innych – empatia/ Dbałość o zespół/ o podwładnych

Nasza unikatowa metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: test na style komunikacyjne i poznawcze, dyskusja, ćwiczenia w parach – natychmiastowy kontakt, analiza case study – szukanie przyczyn niezrozumienia i konfliktu, mini wykłady, Test na IE, socjogram, sesja informacji zwrotnych metodą „Reflecting” team.

 

Skontaktuj się z nami