Komunikacja inteligentna emocjonalnie dla liderów – zwiększenie precyzji w komunikacji

Komunikacja inteligentna emocjonalnie dla liderów – zwiększenie precyzji w komunikacji

Formularz kontaktowy
Cele szkolenia:
 • Określenie własnego stylu komunikowania się pod kątem nastawienia na cel i na relacje, skupienia na faktach i na emocjach; nastawienia poznawczego vs. oceniającego.
 • Poznanie istoty zachowań charakteryzujących się wysoką inteligencją emocjonalną i ich wartości.
 • Rozwinięcie precyzji w komunikowaniu się z uwzględnieniem różnic między ludźmi.
 • Podniesienie skuteczności komunikacji i umiejętności dopasowania jej do sytuacji i osoby.
 • Kształtowanie postawy partnerskiej w komunikacji.

Zakres merytoryczny

1. Ja we współczesnym świecie bodźców

 • „Przebodźcowany” i „niedobodźcowany” – jakich informacji mi brakuje, jakich mam nadmiar?
 • Jakiego typu bodźce/informacje ignoruję? Jakie są tego konsekwencje?
 • Jak reaguje na nadmiar/niedobór informacji?
 • Jak inni na to reagują?
 • Co nas najbardziej frustruje w komunikacji?

2. Czy wysyłane przeze mnie komunikaty są spójne

 • Słowa, a mowa ciała - moje komunikaty werbalne i niewerbalne.
 • Moje intencje a wypowiadane przeze mnie treści
 • Precyzja mojej komunikacji – doskonalenie umiejętności precyzyjnego werbalizowania myśli.
 • Jak słucham i jak przetwarzam informacje? – rola emocji i wartości.
 • Co pomijam w komunikacji i jakie są tego konsekwencje dla innych?
 • Co dodaję? – czyli moje projekcje i ich znaczenie.
 • Dobór formy i sposobu komunikacji do odbiorcy – dopasowanie stylów komunikacji do typu poznawczego odbiorcy.

3. Bariery komunikacyjne

 • Bariery wynikające z emocji - wprowadzenie do koncepcji Inteligencji emocjonalnej:
 1. Moje emocje i co z nimi robię?
 2. Twoje emocje i jak na nie reaguję?
 3. Jakie znaczenie ma rozpoznawanie emocji?
 4. Jakie znaczenie ma dyskontowanie emocji?
 • Bariery na poziomie treści wypowiedzi:
 1. Fakty i opinie
 2. Klarowność komunikatu i struktura wypowiedzi
 • Bariery wynikające z postawy.

4. Informacje zwrotne – zwierciadło społeczne

 • Sztuka udzielania skutecznego feedbacku – techniki.
 • Intencje podczas feedbacku.
 • Rozwojowy aspekt informacji zwrotnej.
 • Jak ustalić i respektować granice?
 • Co mówić, a czego nie…

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Przywództwo/ Komunikacja/ Zarządzanie emocjami/ Rozumienie innych – empatia/ Rozwijanie podwładnych/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwój własny/ Wzbudzanie zaufania/ Współpraca / Orientacja na wynik/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Relacje z innymi/ Zarządzanie interesariuszami

Nasza metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i zawiera: test na style komunikacyjne i poznawcze, dyskusja, ćwiczenia w parach – natychmiastowy kontakt, analiza case study – szukanie przyczyn niezrozumienia i konfliktu, mini wykłady, Test na IE, socjogram, sesja informacji zwrotnych metodą „Reflecting” team.

 

Informacje organizacyjne:

Najbliższy termin szkolenia: do uzgodnienia

Czas trwania: 2 dni

Miejsce szkolenia: Warszawa

Koszt uczestnictwa: 1800 netto + 23 % VAT

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl 

 

Szkolenie biznesowe dostarczane zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej, dedykowane zarówno pracownikom firm lokalnych i międzynarodowych jak i pracownikom instytucji oraz urzędów.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zarówno w większych miastach jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Gdańsk jak i w mniejszych miastach i miejscowościach.

 

Skontaktuj się z nami