"Ja w zmianie" - przezwyciężanie oporów wobec zmian w organizacji

Formularz kontaktowy

Cele szkolenia:

Przygotowanie pracowników do zmian, ukształtowanie pozytywnych postaw wobec zmian i wypracowanie umiejętności podejmowania zdecydowanych działań. Poznanie własnych reakcji na zmianę. Odreagowanie sytuacji trudnych związanych z przeprowadzanymi zmianami w firmie. Zwiększenie świadomość istoty zmian i ich konieczności, również w kontekście strategii firmy. Zmniejszenie oporu wobec zmiany. Lepsza współpraca zespołów pracowniczych, a szczególnie udzielanie sobie pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych. Zwiększenie akceptacja zmian i identyfikacja z nimi. Zwiększenie odporności na sytuacje trudne związane ze zmianą.

Zakres merytoryczny:

1. Zmiana w organizacji

 • co wywołuje zmiany w organizacji?
 • istota i rodzaje zmian w organizacji

2. Model procesu zmian

 • dynamika zmian – koncepcja K. Lewina
 • budowanie wspólnej wizji, zaangażowanie, plan zmian, przewidywanie oporu, umacnianie
 • struktura działań związanych z wprowadzaniem zmian w przedsiębiorstwie – model Kottera

3. Ja w procesie zmiany- osobiste „zyski i straty”

 • rola osobistych nastawień w procesie wprowadzania zmian,
 • poszukiwanie indywidualnych zasobów wspierających wprowadzanie zmian,
 • rozpoznawanie czynników utrudniających wprowadzanie i realizację zmian
 • osobowość a zmiana – cechy osobowościowe sprzyjające zmianie

4. Opór przed zmianą

 • najczęstsze przyczyny oporu wobec zmian
 • zachowanie wobec zmian
 • przezwyciężanie oporów i blokad

5. Komunikacja w okresie wprowadzania zmian

 • zasady dobrej komunikacji
 • komunikacja formalna i nieformalna
 • kreowanie konstruktywnych, wspierających postaw w zespole w sytuacjach nowych
 • udzielanie informacji na temat wprowadzanych zmian
 • przedstawianie zmiany językiem korzyści

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Radzenie sobie z niepewnością/ w sytuacjach niejasnych/ Rozwiązywanie problemów/ Komunikacja/ Relacje z innymi/ Komunikacja/ Współpraca/  Rozwój własny/ Work/Life Balance

Metodologia:

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i zawiera:

Zadania zespołowe, kwestionariusze/ testy (np. test „gotowość do zmian”) ćwiczenia w małych grupach (np. ćwiczenie na interpretację faktów, ćwiczenie na dochodzenie do konsensusu), analiza, strategiczna SWOT, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, analizy przypadków, gry symulacyjne.

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

Prowadząca:

Psycholog biznesu, trener, coach, konsultant ds. rozwoju zasobów ludzkich. Członek EATA (Europejskiego Stowarzyszenia Analizy Transakcyjnej  - w trakcie certyfikacji międzynarodowej). Specjalizuje się w szkoleniach  z zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologią negocjacji i sprzedaży. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz studiów podyplomowych Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada licencję Instituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica i Mistrza Praktyka w Instytucie NLP w Warszawie. Ukończyła 2-letni staż psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz intensywny kurs psychoterapii charakterologicznej u Jacka Santorskiego. Ma za sobą liczne szkolenia z dziedziny komunikacji, asertywności, negocjacji, bioenergetyki, ekspresji twórczej. Jest recenzentem oraz redaktorem merytorycznym serii psychologicznych w Domu Wydawniczym REBIS. Doktorantka w Łódzkim Towarzystwie Naukowym. Jest autorką wielu gier negocjacyjnych i metodologii do badania kompetencji negocjacyjnych dla Academy of Business Ernst & Young.

Informacje organizacyjne:

Najbliższy termin szkolenia: do ustalenia

Czas trwania: 2 dni

Miejsce szkolenia: Warszawa

Koszt uczestnictwa: 1800 netto + 23 % VAT

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl 

 

 

 

Skontaktuj się z nami